Predavanja

2022

2022

02.11. Predavanje o novinama u naučnom izdavaštvu i primerima dobre izdavačke prakse:

  • New developments in scholarly publishing, Iryna Kuchma (EIFL Open Access Programme Manager) (PDF na engleskom, 8065 KB)
  • Primena dobre izdavačke prakse u domaćim časopisima u otvorenom pristupu, Milica Ševkušić (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd / Nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u) (PDF na srpskom, 379 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

24.10. 65. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta?

20-21.10. EIFL Virtual General Assembly (GA): KoBSON transformative agreements, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 994 KB)

10.10. Institut za uporedno pravo: KoBSON - pretraživanje naučnih časopisa, knjiga i indeksnih baza, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 12287 KB)

04-05.10. Putem Zoom platforme održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

  1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3026 KB)

  2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 9738 KB)

  3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 8536 KB)

  4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISIJournal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Dragana Stolić i Dejana Kavaja Stanišić, (PDF1 na srpskom, 3398 KB) (PDF2 na srpskom, 2541 KB)

  5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1824 KB)

  6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 1186 KB)

  7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1363 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

08-10.09. Čačak, Stručni skup BIBLIONET, Biblioteke i doživotno učenje: Prezentacija rada "KoBSON edukacije - za koga i o čemu", Boris Đenadić, Tatjana Timotijević i Katarina Perić (PDF na srpskom, 4614 KB)

30.06. Online Clarivate Analytics vebinar: "New June release Journal Citation Reports", Ramneek Jutla (Clarivate Analytics) (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

14.06. Online Cambridge vebinar: "The OA advantage", Caroline Black (Publishing Director, STM Journals CUP), Daniel Pearce (Publishing Director, HSS Journals CUP) i Andrew Sykes (Journals Marketing Director CUP) (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

24.03. Online EIFL webinar: "New ways to assess the quality of science and scientists and the role of African open access journals", Tom Olijhoek, DOAJ (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom, 1645 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

17.03. Online EIFL webinar: "Addressing predatory publishing issues", Susan Veldsman (ASSAf) i Tom Olyhoek (DOAJ) (snimak vebinara na engleskom, PDF1 na engleskom, 13772 KB, PDF2 na engleskom, 2273 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

17.03. Zoom predavanje u okviru radionice povodom 5 godina rada Studentskog seminara MI SANU: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Boris Đenadić, Narodna biblioteka Srbije (PDF na srpskom, 3802 KB)

10.03. Online EIFL webinar: "Journal indexing, other publishing platforms related issues with breakouts for OJS, AJOL and SciELO South Afric", Bessem Aamira (CNUDST), Iryna Kuchma (EIFL), Lena Nyahodza (UCT), Louise van Heerden (ASSAf - SciELO SA), Susan Murray (AJOL) i Ina Smith (ASSAf) (snimak vebinara na engleskom, PDF1 na engleskom, 1663 KB, PDF2 na engleskom, 453 KBPDF3 na engleskom, 388 KBPDF4 na engleskom, 271 KBPDF5 na engleskom, 676 KBPDF6 na engleskom, 726 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

10.03. Online EIFL webinar: "Open access journals best practices", Bessem Aamira (CNUDST), Iryna Kuchma (EIFL), Lena Nyahodza (UCT), Louise van Heerden (ASSAf - SciELO SA), Susan Murray (AJOL) i Ina Smith (ASSAf) (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

03.03. Online EIFL webinar: "Open access journals best practices", Ina Smith, ASSAF (Academy of Science Of South Africa) i Thomas Mboa, Université De Yaoundé II (snimak vebinara na engleskomPDF na engleskom, 2406 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

24.02. Online EIFL webinar: "Copyright and licensing in open access journals", Judith Barnsby, DOAJ; Tom Olijhoek, DOAJ i Susan Murray, AJOL (snimak vebinara na engleskom, PDF1 na engleskom, 507 KB, PDF2 na engleskom, 772 KB

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

17.02. Online EIFL webinar: "Open access journals editorial processes and business models", Louise van Heerden, Susan Veldsman, ASSAf i Susan Murray, AJOL (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

10.02. Online EIFL webinar: "DOAJ introduction and overview", Tom Olijhoek, DOAJ Editor in Chief i Judith Barnsby, DOAJ Senior Managing Edito (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom, 1094 KB

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)