Elektronski časopisi

Svetske novine

Svetske novine u otvorenom pristupu

Thousands of world newspapers at your fingertips – sajt na kome se mogu pregledati najpopularnije novine i magazini iz celog sveta.
Pretraživanje se može vršiti po kontinentima, pa u okviru njih po državama, ili izborom države iz abecedno uređene liste. Na ovom portalu nalaze se i linkovi do velikog broja srpskih novina i magazina.
Takođe, mogu se pregledati i svetki magazini, izlistani po kategoriji.