Elektronski časopisi

American Psychological Association

PsycARTICLES

Izdavač: American Psychological Association

 

iz akademske institucije 

udaljeni pristup

(podešavanje Proxy servera)

(o pristupu "od kuće")

O servisu:

PsycArticles uključuje preko 200.000 članaka u punom tekstu iz skoro 120 časopisa iz oblasti psihologije i bihejvioralnih i društvenih nauka. Servis je dostupan posredstvom EBSCOhost platforme i sadrži:

  • sve naučne časopise koje izdaje APA
  • časopise Kanadskog psihološkog udruženja i izdavačke grupe Hogrefe
  • pokrivenost većine časopisa je od prve objavljene sveske
  • članci su dostupni u PDF-u i/ili HTML formatu za laku navigaciju i preuzimanje