Predavanja

2017

2017

22.12. Vojna akademija: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 9521 KB)

18.12. Online Web of Science webinar: Discover the most influential publications in your topic, Josef Jilek (PDF na engleskom, 4930 KB)

06.12. Online EIFL webinar: Checking for overlap in e-resource collections - How and why, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 1544 KB)

04.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 7328 KB)

07-10.11. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije sa Univerzitetskom bibliotekom "Svetozar Marković", Centralnom bibliotekom Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitetskom bibliotekom u Kragujevcu i Univerzitetskom bibliotekom ''Nikola Tesla'' u Nišu održane su radionice namenjene mladim istraživačima i okrugli sto sa KoBSON bibliotekarima:

U utorak 07. novembra u Beogradu (sa početkom u 12h), u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 71

U sredu 08. novembra u Nišu (sa početkom u 12h), u Velikoj sali Univerziteta u Nišu, ul. Kej Mike Paligorića br. 2a

U četvrtak 09. novembra u Novom Sadu (sa početkom u 11h), u Amfiteatru, Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, ul. Dr Zorana Đinđića br. 1

U petak 10. novembra u Kragujevcu (sa početkom u 12h), u Galeriji Univerzitetske biblioteke, Ulica slobode bb

Tema radionice: "Profil istraživača" - predavač Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 3958 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

23.10. 62. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? 

10-12.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sitema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 4045 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 11315 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić (PDF na srpskom, 5205 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate - društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa; citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović (PDF na srpskom, 6698 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić (PDF na srpskom, 2098 KB)

 6. Profil istraživača: Sistemi za jedinstvenu identifikaciju autora: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; kratak pregled društvenih mreža za naučnike; etički i tehnički aspekti pisanja naučnog rada; izbor časopisa, Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 11398 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Katarina Perić (PDF na srpskom, 2287 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

06.10. Narodna biblioteka Srbije, prijem delegacije bibliotekara sa Kipra - razmena iskustva između bibliotečkih konzorcijuma i predstavljanje EBSCO Discovery Service i CAB abstracts baze:

 • Serbian Library Consortium for Coordinated Acquisition, Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na engleskom, 1005 KB)
 • The challenge of creating the Cyprus Academic Library Consortium (CALC) Impacts and Benefits, Maria Haraki, Cyprus University of Technology (PDF na engleskom, 584 KB)
 • EBSCO Discovery Service - Current developments and applications of EDS, Dalibor Parać, Senior Library Service Engineer (PDF na engleskom, KB)
 • What is CABI?, Daniel Lungu, Area Sales Manager, Eastern Europe (PDF na engleskom, 585 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fesjbuk stranici.

06.10. Narodna biblioteka Srbije, u okviru međunarodne konferencije Akademsko pisanje i publikovanje održana su predavanja namenjena uredništvima naučnih časopisa:

 • Uređivanje naučnog časopisa: Vođenje i oblikovanje Vaše discipline, Mary Christopher, profesor Univerziteta u Kaliforniji, Školi veterinarske medicine u Dejvisu i glavni urednik časopisa „Frontiers in Veterinary Science“ i Karen Young, član uređivačkog odbora naučnog časopisa “Veterinary Clinical Pathology” (PDF I deo na engleskom, 3301 KBPDF II deo na engleskom, 4841 KB)
 • Dragan Nikolić (EBSCO) - Podrška većoj vidljivosti naučnih istraživanja iz Srbije i regiona (PDF na engleskom, 1269 KB)
 • Daniel Lungu (CABI - Centre for Agriculture and Biosciences International) - Kako CABI podržava veterinarsku disciplinu širom sveta (PDF na engleskom, 944 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

05.10. Narodna biblioteka Srbije, u okviru međunarodne konferencije Akademsko pisanje i publikovanje održano je predavanje namenjeno autorima naučnih radova:

 • Napisati i publikovati rad u veterinarskoj medicini: ključ do uspeha, Mary Christopher, profesor Univerziteta u Kaliforniji, Školi veterinarske medicine u Dejvisu i glavni urednik časopisa „Frontiers in Veterinary Science“ i Karen Young, član uređivačkog odbora naučnog časopisa “Veterinary Clinical Pathology” (PDF I deo na engleskom, 4496 KBPDF II deo na engleskom, 2922 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

26.09. Istraživačka stanica "Petnica", prezentacija namenjena učenicima VIII razreda osnovnih škola: Pretraživanje literature - dostupni izvori, načini pristupa i pretraga, Katarina Perić i Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 13274 KB)

Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

22-24.09. EIFL General Assembly (GA) Tbilisi, Georgia: Country Report Presentation - KoBSON, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 221 KB)

Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

20.06. Medicinski fakultet, Beograd: na održanom skupu dodeljena je Zahvalnica Centra za stručni i naučno-istraživački rad studenata (CSNIRS) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Tatjani Timotijević za podršku mladim istraživačima i izuzetan doprinos naučno-istraživačkom radu studenata.

01.06. SELL (Southern European Libraries Link) Meeting Faro, Portugal: Country report, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 1300 KB)

24.05. Narodna biblioteka Srbije, radionica za istraživače: Elektronski resursi i poboljšanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada, Tamila Mirkamalova, predstavnica EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 3265 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

22.05. Narodna biblioteka Srbije, radionica za bibliotekare: Elektronski resursi i poboljšanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada, Tamila Mirkamalova, predstavnica EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 3265 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

24.03. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama:

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

23.03. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama:

 • KoBSON, korišćenje podataka i dostupnost informacija, Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 6793 KB)
 • Naučna komunikacija, Doktorati u prozi: ilustrovane priče i Odravnjivanje, Ivan Umeljić

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

02.03. Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama: Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević.

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

01.03. Velika sala Univerziteta u Nišu, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama: Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević.

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

24.02. Centralna biblioteka Univerziteta u Novom Sadu, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama: Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević.

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

13.01. Istraživačka stanica "Petnica", prezentacija KoBSON za mlade istraživače:

Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

11.01. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije: Open Journal System - Instalacija sistema za izdavaštvo i menadžment naučnih časopisa, Zorica Janković, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" i Vaso Manojlović, ITNMS (PDF na srpskom, 4907 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)