Elektronski časopisi

Free medical Journals

Free Medical Journals

Koordinator izdavača: Flying Publisher


pristup FM portalu

O portalu


Free Medical Journals promoviše slobodan pristup člancima iz medicinskih časopisa. Portal obuhvata preko 650 naslova koji su besplatno elektronski dostupni do nivoa punog teksta. Dostupnost članaka iz pojednih časopisa je ponekad ograničena "embargom" ili periodom zakašnjenja od 1-12 meseci.

Lista dostupnih časopisa se menja svakodnevno, ukidanjem postojećih, kao i uključivanjem novih naslova.

Akitiviranje usluge Journal Alerts omogućava se korisniku da na lični e-mail redovno dobija informacije o novim naslovima.

Izdavač FlyingPublisher, kao promoter slobodnog pristupa medicinskim informacijama, napravio je još niz korisnih proizvoda za istraživače iz oblasti medicinskih nauka:

Amedeo
The Medical Literature Guide, Serving more than 120.000 Scientists around the World
FreeBooks4DoctorsPromoting Free Access to Medical Books
Amedeo Prize 2008Honoring Outstanding Publications in Medicine
GoldenLinks4DoctorsThe Best Medical Websites
Medicine on Earth
Women and Men Dedicated to Medicine