Elektronski časopisi

ASME Transaction Journals

ASME Transaction Journals

Izdavač: American Society of Mechanical Engineers / ASME


iz akademske institucije

udaljeni pristup

(podešavanje Proxy servera)

(o pristupu 'od kuće')

O servisu

Na servisu American Society of Mechanical Engineers / ASME dostupni su časopisi iz oblasti mašinstva.