Indeksne baze

MathSciNet

MathSciNet

MathSciNet je baza podataka Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society - AMS) u kojoj se referišu radovi i bibliografski podaci za gotovo svu naučnu literaturu u oblasti matematike u svetu. MathSciNet je nastavak papirnog izdanja Mathematical Reviews (MR), osnovanog 1940 godine. Trenutno sadrži preko dva miliona prikaza radova iz oblasti matematike i oko milion direktnih linkova na originalne radove. U ovu bazu se godišnje dodaje oko 100 000 novih sadržaja. Radove referišu matematičari, naučni radnici, iz raznih oblasti matematike i iz gotovo svih matematičkih časopisa koji se objavljuju u svetu. U njoj se takođe referišu i radovi iz domaćih časopisa iz oblasti matematike sa uspostavljenim linkovima ka punom tekstu.
Pristup bazi MathSCiNet je omogućen sa IP adrese Matematičkog Instituta SANU u Beogradu.
Institut je, zahvaljujući uspešnoj i dugogodišnjoj saradnji sa Američkim matematičkim društvom, 2005 godine proglašen nacionalnim centrom za region Balkana, i kao rezultat te saradnje omogućen je pristup ovoj bazi i sa drugih IP adresa: Institut za matematiku u Novom Sadu i Institut za Matematiku u Nišu.

Kontakt osoba za korišćenje ove baze je bibliotekarka Matematičkog instituta SANU, Kristina Milojević, od koje svi zainteresovani korisnici mogu, putem e-maila, dobiti detaljnije informacije i uputstva.