Predavanja

2013

2013

23.12. Narodna biblioteka Srbije: Predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević

29. 11. Društvo mladih lingvista - Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević (prezentacija)

06. 11. Biblioteka šabačka - Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević (prezentacija)

26. 10. 58. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? (prezentacija)

25. 10. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: OA Datasets, Biljana Kosanović (prezentacija)

21-23. 10.
U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

  1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
  2. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1800 KB)
  3. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1074 KB)
  4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2200 KB)
  5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
  6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1513 KB)
  7. Pristup KoBSONu, licenca, Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 337 KB)

17-23. 08. World Library and Information Congress: 79th IFLA General Conference and Council 17-23 August 2013, Singapore: Who uses library on a New Year’s Eve?, poster prezentacija (Milan Vasiljević)

21. 05. INFORUM 2013: 19th Annual Conference on Professional Information Resources: KoBSON: A good news delivery service, prezentacija (Tatjana Timotijević)

22. 03. Opening Data Services in Social Sciences - International Conference - SERSCIDA: Open Access to scientific information and research concept and policies: Serbia, prezentacija (Biljana Kosanović)

18. 03. Institut društvenih nauka, prezentacija (Biljana Kosanović)

10. 02. Istraživačka stanica "Petnica" - O KoBSON-u..., prezentacija (Tatjana Timotijević)

01. 02. Mašinski fakultet u Beogradu (za doktorande), Elektronski izvori informacija u nauci: značaj vrste, dostupnost, procena vrednosti, prezentacija (Biljana Kosanović)

24. 01. Zajednica biblioteka Univerziteta u Srbiji, 19. skupština - KoBSON ili imamo li razloga da brinemo, prezentacija (Biljana Kosanović)