Predavanja

2020

2020

26.11. Online Web of Science webinar: Power your research with Web of Science – Serbia, Josef Jilek, Solution Consultant (uskoro video i prezentacija sa vebinara)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

19.11. Online Web of Science webinar: Select the best available journal for your manuscript – Serbia, Josef Jilek, Solution Consultant (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

10.11. Chemical Abstracts Service online predavanje: SciFinder-n training for KoBSON Serbia, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (video materijal)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

04.11. Biblioteka Doma kulture "Studentski grad", predavanje: KoBSON - pretraživanje naučnih časopisa, knjiga i indeksnih baza, Boris Đenadić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 11194 KB)

27-28.10. Putem Zoom platforme održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

  1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4008 KB)

  2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 13570 KB)

  3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 6552 KB)

  4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISIJournal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5864 KB)

  5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1767 KB)

  6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2018 KB)

  7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2836 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

01-03.10. Vranje, Stručni skup BIBLIONET, Saradnja i partnerstva: kreiranje nove zajedničke vizije za biblioteke: Prezentacija rada "KoBSON na međunarodnoj sceni", Boris Đenadić, Tatjana Timotijević i Katarina Perić (PDF na srpskom, 3359 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

30.09-01.10. EIFL Virtual General Assembly (GA): KoBSON transformative agreements, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 753 KB)

30.09-01.10. EIFL Virtual General Assembly (GA): How we supported our users and community during COVID 19, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 931 KB)

21.07. Elsevier virtual editor workshop "Questions answered about getting your journal indexed and increase its impact and visibility":

  • Journal indexation criteria and content policies, Katarzyna Gaca-Zając
  • Ways to improve the international visibility & impact of your journals, Krzysztof Szymanski
  • Journal metrics and how to use bibliometric tools for editors, Bartlomeij Wieckowski

Link ka kompletnoj prezentaciji u PDF-u na engleskom.

Link ka snimku predavanja (dostupno samo za prijavljene učesnike).

Link ka odgovorima na postavljena pitanja na kraju radionice. 

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)