Predavanja

Obuke, predavanja i prezentacije


Radi bolje informisanosti i maksimalne iskorišćenosti servisa, KoBSON veliku pažnju posvećuje edukacijama, kako bibliotekara tako i krajnih korisnika. Prilikom pretplaćivanja novog servisa, pored probnog perioda, KoBSON obavezuje izdavača da prezentuje svoj servis, kao i da redovno održava treninge i edukacije korisnicima u Srbiji.

U periodu od 2004-2008 godine organizovane su prezentacije KoBSONa po svim naučno-istraživačkim institutima i fakultetima u Srbiji.

 

broj edukacija

broj polaznika

2004

57

998

2005

79

1779

2006

27

480

2007

18

550

2008

12

385


U 2008. godini akcenat je stavljen na edukaciju mladih istraživača, te je u novembru i decembru održano pet celodnevnih kurseva za stipendiste Ministarstva nauke. Ukupno je bilo 195 polaznika. Trend obuke mladih istraživača nastaviće se i u budućnosti.

2022

02.11. Predavanje o novinama u naučnom izdavaštvu i primerima dobre izdavačke prakse:

 • New developments in scholarly publishing, Iryna Kuchma (Open Access Programme Manager) (PDF na engleskom, 8065 KB)
 • Primena dobre izdavačke prakse u domaćim časopisima u otvorenom pristupu, Milica Ševkušić (Institut tehničkih nauka SANU, Beograd / Nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u) (PDF na srpskom, 379 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

24.10. 65. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta?

10.10. Institut za uporedno pravo: KoBSON - pretraživanje naučnih časopisa, knjiga i indeksnih baza, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 12287 KB)

04-05.10. Putem Zoom platforme održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3026 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 9738 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 8536 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISIJournal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Dragana Stolić i Dejana Kavaja Stanišić, (PDF1 na srpskom, 3398 KB) (PDF2 na srpskom, 2541 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1824 KB)

 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 1186 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1363 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

08-10.09. Čačak, Stručni skup BIBLIONET, Biblioteke i doživotno učenje: Prezentacija rada "KoBSON edukacije - za koga i o čemu", Boris Đenadić, Tatjana Timotijević i Katarina Perić (PDF na srpskom, 4614 KB)

30.06. Online Clarivate Analytics vebinar: "New June release Journal Citation Reports", Ramneek Jutla (Clarivate Analytics) (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom)

14.06. Online Cambridge vebinar: "The OA advantage", Caroline Black (Publishing Director, STM Journals CUP), Daniel Pearce (Publishing Director, HSS Journals CUP) i Andrew Sykes (Journals Marketing Director CUP) (snimak vebinara na engleskom)

24.03. Online EIFL webinar: "New ways to assess the quality of science and scientists and the role of African open access journals", Tom Olijhoek, DOAJ (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom, 1645 KB)

17.03. Online EIFL webinar: "Addressing predatory publishing issues", Susan Veldsman (ASSAf) i Tom Olyhoek (DOAJ) (snimak vebinara na engleskom, PDF1 na engleskom, 13772 KB, PDF2 na engleskom, 2273 KB)

17.03. Zoom predavanje u okviru radionice povodom 5 godina rada Studentskog seminara MI SANU: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Boris Đenadić, Narodna biblioteka Srbije (PDF na srpskom, 3802 KB)

10.03. Online EIFL webinar: "Journal indexing, other publishing platforms related issues with breakouts for OJS, AJOL and SciELO South Afric", Bessem Aamira (CNUDST), Iryna Kuchma (EIFL), Lena Nyahodza (UCT), Louise van Heerden (ASSAf - SciELO SA), Susan Murray (AJOL) and Ina Smith (ASSAf) (snimak vebinara na engleskom, PDF1 na engleskom, 1663 KB, PDF2 na engleskom, 453 KBPDF3 na engleskom, 388 KBPDF4 na engleskom, 271 KBPDF5 na engleskom, 676 KBPDF6 na engleskom, 726 KB)

10.03. Online EIFL webinar: "Open access journals best practices", Bessem Aamira (CNUDST), Iryna Kuchma (EIFL), Lena Nyahodza (UCT), Louise van Heerden (ASSAf - SciELO SA), Susan Murray (AJOL) and Ina Smith (ASSAf) (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom)

03.03. Online EIFL webinar: "Open access journals best practices", Ina Smith, ASSAF (Academy of Science Of South Africa) i Thomas Mboa, Université De Yaoundé II (snimak vebinara na engleskomPDF na engleskom, 2406 KB)

03.03. Online EIFL webinar: "Open access journals best practices", Ina Smith, ASSAF (Academy of Science Of South Africa) i Thomas Mboa, Université De Yaoundé II (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom, 2406 KB)

24.02. Online EIFL webinar: "Copyright and licensing in open access journals", Judith Barnsby, DOAJ; Tom Olijhoek, DOAJ i Susan Murray, AJOL (snimak vebinara na engleskom, PDF1 na engleskom, 507 KB, PDF2 na engleskom, 772 KB

17.02. Online EIFL webinar: "Open access journals editorial processes and business models", Louise van Heerden, Susan Veldsman, ASSAf i Susan Murray, AJOL (snimak vebinara na engleskom)

10.02. Online EIFL webinar: "DOAJ introduction and overview", Tom Olijhoek, DOAJ Editor in Chief i Judith Barnsby, DOAJ Senior Managing Edito (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom, 1094 KB

2021

25.10. Web of Science online vebinar:

 • Web of Science Journal Evaluation and Selection Criteria, Mireia Guradingo, Head of Editorial Outreach (PDF na engleskom, 1397 KB)
 • Web of Science Journal Evaluation and Selection Process, Mireia Guradingo, Head of Editorial Outreach; Dragan Marinković, urednik Facta Universitatis -Series Mechanical Engineering Series; Massimiliano Carloni, Country Account Manager; Enikő Tóth Szász, Regional Solutions Consultant; Tatjana Timotijević, Načelnica Odeljenja za za naučne informacije u Narodnoj Srbije; Bojan Marinković, predstavnik beogradske kancelarije kompanije Clarivate Clarivate (PDF na engleskom, 1935 KB)

snimak vebinara na engleskom

20.10-21.10. EIFL Virtual General Assembly (GA): diskusija u okviru dve sesije:

 • Session one: COVID-19 Impact and Q&A with EIFL Programme Managers
 • Session two: Equitable opportunities for publishing in open access

Najava događaja na zvaničnoj EIFL stranici.

12.10. Chemical Abstracts Service online predavanje: SciFinder-n complete adoption - the newest SciFinder platform, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (video snimak predavanja na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

05-06.10. Putem Zoom platforme održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1215 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 8199 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 7655 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISIJournal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5713 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 2101 KB)

 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2075 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1456 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

09-11.09. Leskovac, Stručni skup BIBLIONET, Biblioteka od kuće: izazovi i mogućnosti organizacije bibliotečkih usluga tokom pandemije: Prezentacija rada "KoBSON u doba korone", Katarina Perić, Tatjana Timotijević i Boris Đenadić  (PDF na srpskom, 2104 KB)

16.06. Chemical Abstracts Service online predavanje: SciFinder-n, the newest solution in the SciFinder family, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (snimak predavanja na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

02.06. Zoom radionica: Zoom bina je tvoja! Usavršavanje veštine online prezentovanja kroz vežbu, Anja Dekanski, asistent na Fakultetu za prirodno-matematičke nauke i inženjerstvo na Univerzitetu Mastriht u Holandiji (snimak radionice na srpskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić)

26.05. Zoom predavanje: Norme akademskog pisanja ili kako izložiti svoje argumente sa stilom, Anja Dekanski, asistent na Fakultetu za prirodno-matematičke nauke i inženjerstvo na Univerzitetu Mastriht u Holandiji, i dr Aleksandar Dekanski, Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) (snimak predvanja na srpskom, PDF na srpskom, 1650KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić)

19.05. Zoom predavanje: Kako da bolje (online) prezentujete: saveti iz teorije i prakse, Anja Dekanski, asistent na Fakultetu za prirodno-matematičke nauke i inženjerstvo na Univerzitetu Mastriht u Holandiji (snimak predavanja na srpskom, PDF na srpskom, 3963 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić)

28.04. Online Elsevier webinar: Ethics in scientific communication, Katarzyna Gaca-Zając, Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

21.04. Online Elsevier webinar: Peer-review process: not a mystery! Katarzyna Gaca-Zając, Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

07.04. Online Web of Science webinar: Author Profiles - all you should know, Josef Jilek, Solution Consultant (uskoro snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

30.03. Online Web of Science webinar: Select the best available journal for your manuscript – Serbia, Josef Jilek, Solution Consultant (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom, 1744 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

15.03. Online Web of Science webinar: An Update on the new Web of Science, Josef Jilek, Solution Consultant (snimak vebinara na engleskomPDF na engleskom, 3218 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

03.03. Zoom predavanje za Arheološki institut: KoBSON - pretraživanje naučnih časopisa, knjiga i indeksnih baza, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 9899 KB)

2020

26.11. Online Web of Science webinar: Power your research with Web of Science – Serbia, Josef Jilek, Solution Consultant (uskoro video i prezentacija sa vebinara)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

19.11. Online Web of Science webinar: Select the best available journal for your manuscript – Serbia, Josef Jilek, Solution Consultant (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

10.11. Chemical Abstracts Service online predavanje: SciFinder-n training for KoBSON Serbia, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (video materijal)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

04.11. Biblioteka Doma kulture "Studentski grad", predavanje: KoBSON - pretraživanje naučnih časopisa, knjiga i indeksnih baza, Boris Đenadić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 11194 KB)

27-28.10. Putem Zoom platforme održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4008 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 13570 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 6552 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISIJournal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5864 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1767 KB)

 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2018 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2836 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

01-03.10. Vranje, Stručni skup BIBLIONET, Saradnja i partnerstva: kreiranje nove zajedničke vizije za biblioteke: Prezentacija rada "KoBSON na međunarodnoj sceni", Boris Đenadić, Tatjana Timotijević i Katarina Perić (PDF na srpskom, 3359 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

30.09-01.10. EIFL Virtual General Assembly (GA): KoBSON transformative agreements, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 753 KB)

30.09-01.10. EIFL Virtual General Assembly (GA): How we supported our users and community during COVID 19, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 931 KB)

21.07. Elsevier virtual editor workshop "Questions answered about getting your journal indexed and increase its impact and visibility":

 • Journal indexation criteria and content policies, Katarzyna Gaca-Zając
 • Ways to improve the international visibility & impact of your journals, Krzysztof Szymanski
 • Journal metrics and how to use bibliometric tools for editors, Bartlomeij Wieckowski

Link ka kompletnoj prezentaciji u PDF-u na engleskom.

Link ka snimku predavanja (dostupno samo za prijavljene učesnike).

Link ka odgovorima na postavljena pitanja na kraju radionice. 

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

2019

13.12. Narodna biblioteka Srbije, sastanak predstavnika konzorcijuma Kipra i Rumunije - razmena iskustva između bibliotečkih konzorcijuma - Мeeting of 3 consortia and best friends:

 • Serbian Library Consortium for Coordinated Acquisition, Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na engleskom, 986 KB)
 • Cyprus Libraries Consortium (CLC), Marios Zervas, CALC - Cyprus Academic Library Consortium (PDF na engleskom, 208 KB)
 • Ivona Olariu, ANELiS Plus Consortium, Rumunija (PDF na engleskom)
 • EBSCO - Discover Information You Need, Dragan Nikolić, EBSCO Regional Sales Manager for Southeast Europe (PDF na engleskom)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

18.11. Velika sala Univerziteta u Nišu, predavanje: Kreiranje i uređivanje ORCID profila, Milica ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 858 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

15.11. Biblioteka Doma kulture "Studentski grad", predavanje: KoBSON za studente - pretraživanje naučnih časopisa i knjiga, Boris Đenadić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 11798 KB)

21.10. 64. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta?

01-03.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4049 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 12717 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 6205 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 6069 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1994 KB)

 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2019 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2759 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

16.09. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije sa Centrom za promociju nauke u Narodnoj biblioteci Srbije organizovan je Seminar u okviru međunarodne inicijative Nedelja recenziranja (Peer Review Week).

Program Seminara o recenziranju za istraživače:

 • Pozdravna reč, Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije
 • Uvodna reč, Ivan Umeljić, Centar za promociju nauke
 • Kako recenzirati načni rad?, dr Aleksandar Dekanski, Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (prezi)
 • Etički aspekti recenziranja naučnog rada, dr Olgica Nedić, Institut za primenu nuklearne energije (INEP) (PDF na srpskom, 529 KB)
 • Koliko je rad recenzenata prepoznat i vrednovan?, dr Nevena Buđevac, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu (PDF na srpskom, 148 KB)
 • Podrška izdavača i web platformi vrednovanju recenziranja i recenzenata, dr Ivana Drvenica, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu (PDF na srpskom, 3524 KB)

(Moderator skupa: Tatjana Timotijević)
(Organizacija: Tatjana Timotijević, Boris Đenadić; Realizacija: Katarina Perić, Aleksandra Kužet)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

04-06.09. Vršac, Stručni skup BIBLIONET, Elektronska građa i izvori u bibliotekama: Prezentacija rada "Kolekcije elektronskih izvora dostupnih posredstvom KoBSON portala i mogućnost njihovih uključivanja i korišćenja kroz VBS sistem", Katarina Perić, Boris Đenadić i Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 3359 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

10-13.06. Open Repositories 2019 konferencija Hamburg: Poster prezentacija rada "DOISerbia Repository – how transition country raised visibility of scientific journals", Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić i Aleksandra Kužet (PDF postera na engleskom) (PDF na engleskom - 1 Minute Madness prezentacija, 130 KB)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

24.05. Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Beograd, obuka za korišćenje SciVal servisa: SciVal in a nutshell : For research managers, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom, 3616 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

21.05. Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

22.05. Veterinarski fakultet Beograd, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

23.05. Institut za kukuruz Zemun polje, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

23.05. Poljoprivredni fakultet Beograd, radionica povodom novog pretplaćenog servisa CAB Abstracts: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 2012 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

08.04. Narodna biblioteka Srbije, predstavljanje dvadesetog broja časopisa "Glasnik" Narodne biblioteke Srbije i projekta Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti: Narodna biblioteka Srbije na Portalu otvorenih podataka, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 1390 KB)

13.03. Online EIFL webinar: Implementation of doiSerbia service in Serbia, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 5967 KB)

2018

06.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 7691 KB)

14.11. Online American Chemical Society webinar: Introduction to SciFinder, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (https://www.cas.org/support/training/scifinder - video materijal)

06-08.11. EIFL General Assembly (GA) Doha, Qatar: Excel as an Consortium Management Tool, Tatjana Timotijević, Boris Đenadić (PDF na engleskom 1846 KB)

06-08.11. EIFL General Assembly (GA) Doha, Qatar: Country Report Presentation - KoBSON, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 98 KB)

26-27.10. BAM konferencija Sarajevo: Poster prezentacija rada "KoBSON edukacije kao deo obrazovanja", Tatjana Timotijević, Ana Đorđević, Boris Đenadić, Katarina Perić i Božidar Ivić (PDF na srpskom, 1960 KB)

22.10. 63. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? 

09-11.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sitema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 4044 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 12679 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 5693 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 7460 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 2101 KB)

 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2134 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2606 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

13.06. Narodna biblioteka Srbije : Intro to ELSEVIER & eBooks, Pavel Milasevic, eBooks Solution Manager - Eastern Europe/Russia Elsevier (PDF na engleskom, 9368 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

12.06. Univerzitet u Novom Sadu : Intro to ELSEVIER & eBooks, Pavel Milasevic, eBooks Solution Manager - Eastern Europe/Russia Elsevier (PDF na engleskom, 9368 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

08.05. Online Oxford University Press webinar: Introduction to Oxford Academic Journals platform, Marzena Giers-Fidler, Product Trainer (PDF na engleskom, 1661 KB)

19.04. Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” Niš, radionica za istraživače: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 5309 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

18.04. Univerzitet u Novom Sadu, radionica za istraživače: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 5309 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

16.04. Narodna biblioteka Srbije, radionica za bibliotekare: EBSCO - Discover Information You Need, Martin Kolman, predstavnik EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 5309 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

28.03. Matično odeljenje Biblioteke "Milutin Bojić", Beograd: Tribina "Zašto su nam potrebni Otvoreni Standardi?", učesnica Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije

2017

22.12. Vojna akademija: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 9521 KB)

18.12. Online Web of Science webinar: Discover the most influential publications in your topic, Josef Jilek (PDF na engleskom, 4930 KB)

06.12. Online EIFL webinar: Checking for overlap in e-resource collections - How and why, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 1544 KB)

04.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 7328 KB)

07-10.11. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije sa Univerzitetskom bibliotekom "Svetozar Marković", Centralnom bibliotekom Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitetskom bibliotekom u Kragujevcu i Univerzitetskom bibliotekom ''Nikola Tesla'' u Nišu održane su radionice namenjene mladim istraživačima i okrugli sto sa KoBSON bibliotekarima:

U utorak 07. novembra u Beogradu (sa početkom u 12h), u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 71

U sredu 08. novembra u Nišu (sa početkom u 12h), u Velikoj sali Univerziteta u Nišu, ul. Kej Mike Paligorića br. 2a

U četvrtak 09. novembra u Novom Sadu (sa početkom u 11h), u Amfiteatru, Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, ul. Dr Zorana Đinđića br. 1

U petak 10. novembra u Kragujevcu (sa početkom u 12h), u Galeriji Univerzitetske biblioteke, Ulica slobode bb

Tema radionice: "Profil istraživača" - predavač Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 3958 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

23.10. 62. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? 

10-12.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sitema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 4045 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 11315 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić (PDF na srpskom, 5205 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate - društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa; citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović (PDF na srpskom, 6698 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić (PDF na srpskom, 2098 KB)

 6. Profil istraživača: Sistemi za jedinstvenu identifikaciju autora: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; kratak pregled društvenih mreža za naučnike; etički i tehnički aspekti pisanja naučnog rada; izbor časopisa, Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 11398 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Katarina Perić (PDF na srpskom, 2287 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

06.10. Narodna biblioteka Srbije, prijem delegacije bibliotekara sa Kipra - razmena iskustva između bibliotečkih konzorcijuma i predstavljanje EBSCO Discovery Service i CAB abstracts baze:

 • Serbian Library Consortium for Coordinated Acquisition, Tatjana Timotijević, načelnica Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na engleskom, 1005 KB)
 • The challenge of creating the Cyprus Academic Library Consortium (CALC) Impacts and Benefits, Maria Haraki, Cyprus University of Technology (PDF na engleskom, 584 KB)
 • EBSCO Discovery Service - Current developments and applications of EDS, Dalibor Parać, Senior Library Service Engineer (PDF na engleskom, KB)
 • What is CABI?, Daniel Lungu, Area Sales Manager, Eastern Europe (PDF na engleskom, 585 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fesjbuk stranici.

06.10. Narodna biblioteka Srbije, u okviru međunarodne konferencije Akademsko pisanje i publikovanje održana su predavanja namenjena uredništvima naučnih časopisa:

 • Uređivanje naučnog časopisa: Vođenje i oblikovanje Vaše discipline, Mary Christopher, profesor Univerziteta u Kaliforniji, Školi veterinarske medicine u Dejvisu i glavni urednik časopisa „Frontiers in Veterinary Science“ i Karen Young, član uređivačkog odbora naučnog časopisa “Veterinary Clinical Pathology” (PDF I deo na engleskom, 3301 KBPDF II deo na engleskom, 4841 KB)
 • Dragan Nikolić (EBSCO) - Podrška većoj vidljivosti naučnih istraživanja iz Srbije i regiona (PDF na engleskom, 1269 KB)
 • Daniel Lungu (CABI - Centre for Agriculture and Biosciences International) - Kako CABI podržava veterinarsku disciplinu širom sveta (PDF na engleskom, 944 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

05.10. Narodna biblioteka Srbije, u okviru međunarodne konferencije Akademsko pisanje i publikovanje održano je predavanje namenjeno autorima naučnih radova:

 • Napisati i publikovati rad u veterinarskoj medicini: ključ do uspeha, Mary Christopher, profesor Univerziteta u Kaliforniji, Školi veterinarske medicine u Dejvisu i glavni urednik časopisa „Frontiers in Veterinary Science“ i Karen Young, član uređivačkog odbora naučnog časopisa “Veterinary Clinical Pathology” (PDF I deo na engleskom, 4496 KBPDF II deo na engleskom, 2922 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Ana Đorđević, Boris Đenadić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

26.09. Istraživačka stanica "Petnica", prezentacija namenjena učenicima VIII razreda osnovnih škola: Pretraživanje literature - dostupni izvori, načini pristupa i pretraga, Katarina Perić i Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 13274 KB)

Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

22-24.09. EIFL General Assembly (GA) Tbilisi, Georgia: Country Report Presentation - KoBSON, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 221 KB)

Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

20.06. Medicinski fakultet, Beograd: na održanom skupu dodeljena je Zahvalnica Centra za stručni i naučno-istraživački rad studenata (CSNIRS) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Tatjani Timotijević za podršku mladim istraživačima i izuzetan doprinos naučno-istraživačkom radu studenata.

01.06. SELL (Southern European Libraries Link) Meeting Faro, Portugal: Country report, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 1300 KB)

24.05. Narodna biblioteka Srbije, radionica za istraživače: Elektronski resursi i poboljšanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada, Tamila Mirkamalova, predstavnica EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 3265 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

22.05. Narodna biblioteka Srbije, radionica za bibliotekare: Elektronski resursi i poboljšanje kvaliteta naučno-istraživačkog rada, Tamila Mirkamalova, predstavnica EBSCO informacionog servisa za trening i edukaciju korinsika (PDF na engleskom, 3265 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

24.03. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama:

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

23.03. Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi”, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama:

 • KoBSON, korišćenje podataka i dostupnost informacija, Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 6793 KB)
 • Naučna komunikacija, Doktorati u prozi: ilustrovane priče i Odravnjivanje, Ivan Umeljić

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

02.03. Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama: Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević.

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

01.03. Velika sala Univerziteta u Nišu, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama: Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević.

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

24.02. Centralna biblioteka Univerziteta u Novom Sadu, Seminar o naučnoj komunikaciji i naučnim informacijama: Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, Tatjana Timotijević.

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

13.01. Istraživačka stanica "Petnica", prezentacija KoBSON za mlade istraživače:

Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

11.01. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije: Open Journal System - Instalacija sistema za izdavaštvo i menadžment naučnih časopisa, Zorica Janković, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" i Vaso Manojlović, ITNMS (PDF na srpskom, 4907 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)

2016

28.12. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije: Open Journal System - Instalacija sistema za izdavaštvo i menadžment naučnih časopisa, Vaso Manojlović, ITNMS (PDF na srpskom, 3203 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

21.12. Medicinski fakultet, Beograd: Biomedicinske naučne informacije u Srbiji, Jelena Jaćimović, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 777 KB)

15.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Katarina Perić (PDF na srpskom, 7093 KB)

06. 12. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija:
Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 6505 KB)

29.11. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije: Kako unaprediti vebsajtove domaćih časopisa, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 3194 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

19-21.11. EIFL General Assembly (GA) Moldova: Country Presentation - KoBSON, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 100 KB)

07.11. Narodna biblioteka Srbije, radionica za uredništva naučnih časopisa iz Srbije:

 • Elementi elektronskog časopisa, Aleksandra Kužet, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 3550 KB)
 • Najveći problemi domaćih časopisa identifikovani na osnovu ankete; značaj redakcijske dokumentacije, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU (PDF na srpskom, 3898 KB)
 • Metapodaci u elektronskim časopisima, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU 
 • Bibliometrijski podaci, Milica Ševkušić, Institut tehničkih nauka SANU 
 • Indeksiranje časopisa u različitim bazama podataka, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 2024 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

28-29.10. BAM konferencija Sarajevo: Poster prezentacija rada "Kako smo povećali vidljivost domaćih sadržaja na međunarodnoj sceni?", Tatjana Timotijević, Željko Dimitrijević i Perić Katarina (PDF na srpskom, 1488 KB)

29.10. 61. Međunarodni sajam knjiga: Predstavljanje knjige ”Uvod u objavljivanje naučnih publikacija” autora Andreasa Eksnera, govorili: akademik Zoran Popović, prof. dr Vladimir Popović, Milica Ševkušić, Tatjana Timotijević i Ivan Umeljić.

29.10. 61. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? 

25-27.10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile - o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 2192 KB)

2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 10549 KB)

3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 8419 KB)

4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISI; Journal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 7697 KB)

5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 3528 KB)

6. Profil istraživača: Sistemi za jedinstvenu identifikaciju autora: Scopus Author ID, ResearcherID, ORCID; kratak pregled društvenih mreža za naučnike; etički i tehnički aspekti pisanja naučnog rada; izbor časopisa, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 8338 KB)

7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 3689 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

19.10. Narodna biblioteka Srbije, predavanje uredništvima naučnih časopisa iz Srbije:

 • Uvodno predavanje - Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 981 KB)
 • Thomson Reuters solutions for supporting the journal selection process and best research publication practices for research performance evaluation in Serbia, dr Evangelia Lipitakis, Pre-Sales Solutions Consultant, Thomson Reuters (PDF na engleskom, 5336 KB)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) - Prijava-apliciranje, dr Enes Sukić, DOAJ Associate Editor (PDF na srpskom, 1193 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)

04.10. Narodna biblioteka Srbije, predavanje uredništvima naučnih časopisa iz Srbije:

 • Uvodno predavanje, Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 550 KB),
 • To See and To Be Seen – Scopus Workshop for Journal Editors, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom,  4822 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

23.09. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Međunarodna konferencija "Virtuelna kultura": KoBSON 24/7, Tatjana Timotijević, Željko Dimitrijević, Katarina Perić (PDF na srpskom, 4280 KB)

20.09. Narodna biblioteka Srbije, predavanje bibliotekarima: Akademska i informaciona pismenost u srži istraživačkog procesa: Rad sa predavačima, studentima i istraživačima na Novom Zelandu, Neda Zdravković (PDF na srpskom, 3505 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

19.04. Narodna biblioteka Srbije, prezentacija projekta "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia" koji će se realizovati uz podršku međunarodnog konzorcijuma eIFL. Predavači:

 • Uvodno predavanje - Tatjana Timotijević, načelnik Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom)
 • Analiza izdavačke politike i prakse časopisa u otvorenom pristupu iz Srbije - Milica Ševkušić, bibliotekar Instituta tehničkih nauka SANU; nacionalni koordinator za otvoreni pristup pri EIFL-u (PDF na srpskom, 626 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

15.04. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Kikindi je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Snežana Kladar (PDF na srpskom, 5495 KB)

12.04. U Narodnoj bibloteci Srbije je kroz saradnju Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije sa izdavačkom kućom Wiley održano predavanje: "Learn how to get your work published in international journals". Teme i predavači:

 • Wiley Online library and Communities - Branka Mrlješ, Institutional Account Manager, Serbia, Wiley (PDF na engleskom, 8600 KB)
 • Writing great papers in high impact journals, an Introduction for Researchers - Peter Creaton, Journals Publishing Manager, Editorial Management, Wiley
 • Profil istraživača - Milica Ševkušić, Librarian at the Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts; EIFL Open Access Country Coordinator in Serbia (PDF na srpskom, 6339 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

08.04. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Užicu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Snežana Kladar (PDF na srpskom, 5495 KB)

29.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Šapcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

28.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Kragujevcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

22.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Novom Pazaru je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

22.03. Narodna biblioteka Srbije, predavanje bibliotekarima o servisu Almetric.com:  Altmetrija i Altmetric, Milica Ševkušić i Zorica Janković (PDF na srpskom, 1959 KB )

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar, Katarina Perić)
Slike pogledajte na našoj fejsbuk stranici.

10.03. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Kruševcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

07-11.03. Povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja 2016., Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković", Beograd, Sekcija bibliotekara i knjižničara Zajednice instituta Srbije i Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) organizuju predavanja i radionice namenjene studentima, doktorandima, istraživačima, naučnicima, bibliotekarima.

U ponedeljak 07. marta u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", sa početkom u 12 časova:
Tema: Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija, predavač: Dragana Stolić (PDF na srpskom, 159 KB)
Tema: Različiti tipovi sadržaja i njihova vidljivost u institucionalnim repozitorijumima, predavač: Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 139 KB)

U sredu 09. marta u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, sa početkom u 10 časova:
Tema: Nova paradigma: Otvoreni masovni onlajn kursevi, predavači: Dejana Kavaja Stanišić, Oja Krinulović, Miljana Todorović (PDF na srpskom, 8340 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

U četvrtak 10. marta u Biblioteci Doma kulture "Studentski grad", sa početkom u 17 časova:
Tema: Vikipedija – slobodna internet enciklopedija koju svako može da uređuje: projekat Viki‐bibliotekar, predavač Aleksandra Popović (PDF na srpskom, 2295 KB)

U petak 11. marta u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", sa početkom u 13 časova:
Tema: Upotreba novih medija u obrazovanju uz pomoć alata u otvorenom pristupu, predavač Mirjana Nešić (prezi)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

Program predavanja

29.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Leskovcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

10.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Knjaževcu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

08.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Čačku je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

06.02. Istraživačka stanica "Petnica", prezentacija KoBSON za mlade istraživače i saradnike u nastavi:

05.02. U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Smederevu je kroz saradnju Centra za promociju nauke (CPN) i Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) održano predavanje na temu: "Naučna literatura na KoBSON-u: dostupnost i načini pristupa", Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 5495 KB)

2015

24.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Snežana Kladar

21.12. Medicinski fakultet, Beograd: Biomedicinske naučne informacije u Srbiji, Jelena Jaćimović, Tatjana Timotijević

07-11.12. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije sa Univerzitetskom bibliotekom "Svetozar Marković", Centralnom bibliotekom Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitetskom bibliotekom u Kragujevcu, Univerzitetskom bibliotekom ''Nikola Tesla'' u Nišu i EBSCO-om održane su radionice namenjene bibliotekarima i istraživačima povodom uvođenja servisa za objedinjenu pretragu EBSCO Discovery (Discovery Service for KoBSON - Serbia). Radionice su održane:

U ponedeljak 07. decembra u Beogradu (sa početkom u 12h) u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 71

U utorak 08. decembra u Novom Sadu (sa početkom u 12h) u Multimedijalnoj sali II-13, Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, ul. Dr Zorana Đinđića br. 1

U sredu 09. decembra u Nišu (sa početkom u 13h), Velika sala Univerziteta u Nišu, ul. Univerzitetski trg br. 2

U petak 11. decembra u Kragujevcu (sa početkom u 12h), Galerija Univerzitetske biblioteke Ulica slobode bb

Tema radionice: "Effective research and learning in the EBSCO databases of scientific literature" - predavač Pavel Synek (PDF na engleskom, 3521 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar, Katarina Perić)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

07.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Snežana Kladar (PDF na srpskom, 3693 KB)

03.11.  U Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ je kroz saradnju Odeljenjа za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (KoBSON) i predstavnika izdavača naučnih informacija IEEE i EBSCO organizovana radionica namenjena istraživačima. "IEEE Xplore Digital Library: Tips for authors", Eszter Lukacs (PDF na engleskom, 3183 KB)

Kratko uputstvo za korišćenje IEEE servisa.

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

29.10. 60. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? 

26-28. 10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević
 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraživanje elektronskih časopisa po naslovu, naučnoj disciplini i ključnim rečima, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 3746 KB)
 3. Knjige i doktorske disertacije: Digitalni repozitorijumi, e-knjige i e-teze i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 4434 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada: Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5570 KB)
 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Otvoreni pristup naučnim informacijama, autorska prava i kreiranje lične elektronske biblioteke, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 1724 KB)
 6. Profil istraživača, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2926 KB)
 7. Načini pristupa KoBSON-u: Načini pristupa KoBSON servisima, Snežana Kladar (PDF na srpskom, 1083 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Božidar Ivić)

14.10. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i izdavačke kuće Oxford University Press održana je radionica namenjena bibliotekarima. Prisutni su imali mogućnost da poslušaju predavanje na temu unapređenja i mogućnosti koje pružaju njihovi servisi. Predavanje je održala Marzena Giers-Fidler (Oxford University Press, Product Trainer):

As a summary of workshop: Some links which might be helpful (PDF na engleskom, 18 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar, Katarina Perić)
Za one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, utiske prenosimo i putem slika sa događaja koje su postavljene na našoj fejsbuk stranici.

13.10. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i izdavačke kuće Elsevier održana je radionica namenjena uredništvima naučnih časopisa. Prisutni su imali mogućnost da poslušaju predavanja na aktuelne teme vezane za publikovanje, uređivački i recenzentski posao, kao i za povećanje vidljivosti i citiranosti časopisa:

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Za one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, utiske prenosimo i putem slika sa događaja koje su postavljene na našoj fejsbuk stranici.


12.10. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i izdavačke kuće Elsevier održana je radionica namenjena autorima i mladim istraživačima. Prisutni su imali mogućnost da poslušaju predavanja na aktuelne teme vezane za pisanje, vidljivost i citiranost naučnih radova:

 • Kako povećati vidljivost istraživača i rezultata njihovih istraživanja?, Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 2899 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)
Za one koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, utiske prenosimo i putem slika sa događaja koje su postavljene na našoj fejsbuk stranici.

27.02. Veterinarski fakultet, Beograd: Biomedicinske naučne informacije u Srbiji, Jelena Jaćimović, Snežana Kladar; na održanom predavanju dodeljene su zahvalnice Narodnoj biblioteci Srbije i Tatjani Timotijević.

06.02. Istraživačka stanica "Petnica", prezentacija KoBSON za mlade istraživače:

23.01. Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, radionica Elsevier Research Management Workshop podeljena u tri segmenta:

 • Overview: the Elsevier Research Management value proposition, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom, 1599 KB)
 • Available solutions at Serbian institutions (the Ministry and Universities): Scopus and SciVal and New Scopus and SciVal functionality in 2015, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom, 4059)
 • Pure: Elsevier’s Current Research Information System, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom, 5715)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

2014

29.12. Narodna biblioteka Srbije, predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević

24.12. Medicinski fakultet, Beograd: Biomedicinske naučne informacije u Srbiji, Jelena Jaćimović, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 628 KB)

17.-18.12. Radionica u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Direkcije za elektronsku upravu, Programa Ujedinjenih nacija za Razvoj (UNDP), Fondacije otvorenog znanja (Open Knowledge Foundation) i Instituta za otvorene podatke (Open Data Institute) održana u Aranđelovacu: "Unapređenje razvoja Srbije putem otvaranja podataka", učesnik Tatjana Timotijević

15.12. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Panel Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse: Implementacija doiSerbia servisa kao prečica do otvorenog pristupa, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 4903 KB)


12.12. Narodna biblioteka Srbije, prezentacija Elsevier baza podataka Reaxys (PDF na engleskom, 1448 KB) i Embase (PDF na engleskom, 1237 KB), Piotr Golkiewicz

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Milan Vasiljević)

10.12. U saradnji Odeljenja za naučne informacije i Elsevier-a održan je vebinar: Proces evaluacije časopisa za referisanje u Scopus-u i šta je potrebno da časopis unapredi da bi ovaj proces prošao i bio prihvaćen u Scopus-u, Peter Porosz, Solution Manager Elsevier (PDF na engleskom, 1303 KB)

09.12. U Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" kroz saradnju Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i EBSCO održano je predavanje sa praktičnim delom: EBSCO eBooks - Efektivno pretraživanje i učenje, podeljeno u tri dela, Pavel Synek:

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar)

10-12.11. EIFL 2014 General Assembly (Istanbul, Turkey):

 • Successfully accomplished EIFL OA project: DOISerbiaThesis, Tatjana Timotijević (PDF na engleskom, 100 KB)
 • My Thesis is in Open Access, What about Yours?, Project Manager: Biljana Kosanovic, poster, Tatjana Timotijević i Milan Vasiljević (PDF na engleskom, 184 KB)

05.11. U saradnji Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije i Vikimedije Srbije održana je tribina: CREATIVE COMMONS – Kreativnost i društvo znanja.

Program tribine

 1. Autorstvo i inovacije u društvu znanja, Nevenka Antić (PDF na srpskom, 136 KB)
 2. Implementacija doiSerbia servisa kao prečica do otvorenog pristupa, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 1740 KB)
 3. Tip sadržaja i tip licence, Milica Ševkušić (PDF na srpskom, 1135 KB)
 4. Vodiči za naučne oblasti u službi otvorenog pristupa, Aleksandra Popović, Sanja Antonić, Dejana Kavaja Stanišić (PDF na srpskom, 4230 KB)
 5. Otvoreni Viki GLAM – projekat u Srbiji, Ivana Madžarević (PDF na srpskom, 1063 KB)
 6. Europeana Libraries i Europeana Newspapers – projekti kao primer otvorenosti u kulturi: iskustvo Univerzitetske biblioteke, dr Stela Filipi Matutinović, Nataša Dakić, Jelena Andonovski (PDF na srpskom, 1986 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

01. 11. 59. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta?

21-23. 10. U saradnji Odeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, Centralne biblioteke Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu, Univerzitetske biblioteke "Nikola Tesla", Niš i Elsevier-a održana je radionica "Elsevier roadshow Serbia" podeljena u dva segmenta za bibliotekare i istraživače.

Program radionice za bibliotekare

 • Introduction - What you don’t know about Elsevier, Catalin Teoharie
 • Current trends in publishing industry, Lucie Vavříková
 • Research management at your fingertips, Krzysztof Szymanski
 • How do you market library information resources and information literacy?, Diskusija

Program radionice za istraživače

 • Tips & trick on how to write successful paper, Catalin Teoharie
 • Research management and the daily tasks of researchers – from Scopus to bibliometrics, Krzysztof Szymanski
 • The most effective use of ScienceDirect and Mendeley, Lucie Vavříková
 • Questions & Answers, Diskusija

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Snežana Kladar)


14-16. 10. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Elektronski izvori informacija u nauci - značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti, Biljana Kosanović (PDF na srpskom, 1473 KB)
 2. Pretraživanje elektronskih časopisa po naslovu, naučnoj disciplini i ključnim rečima, Tatjana Timotijević (PDF na srpskom, 3063 KB)
 3. Pretraživanje monografskih publikacija - e-knjiga i e-teza, Dejana Kavaja Stanišić (PDF na srpskom, 4321 KB)
 4. Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada, Aleksandra Popović (PDF na srpskom, 4433 KB)
 5. Srpski citatni indeks - namena i upotreba, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 603 KB)
 6. Otvoreni pristup naučnim informacijama - časopisi i digitalni repozitorijumi, Dragana Stolić (PDF na srpskom, 1466 KB)
 7. Autorsko pravo i CC standardi, Nevenka Antić (PDF na srpskom, 259 KB)
 8. Načini pristupa KoBSON servisima, Snežana Kladar (PDF na srpskom, 1033 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Snežana Kladar, Božidar Ivić)

09. 10. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": "Wiley - više od časopisa", Branka Mrlješ (prezentacija)

(Organizacija: Tatjana Timotijević)

16-22. 08. World Library and Information Congress: 80th IFLA General Conference and Council, Lyon 2014: First World War - in the Digital Era, poster prezentacija (Milan Vasiljević)

02-05. 07. LIBER 43rd Annual Conference, Riga (Latvia): How we made e-thesis more visible?, Tatjana Timotijević (poster prezentacija)

11.04. AcademLink - Otvoreni pristup: Horizont 2020: "Thomson liste" može li sve u isto vreme?, Biljana Kosanović (prezentacija)

26. 02. Zajednica biblioteka Univerziteta u Srbiji, 20. skupština - Promovišimo naše istraživače/korisnike i univerzitete (i biblioteke), Biljana Kosanović (prezentacija)

07. 02. Istraživačka stanica "Petnica", KoBSON za mlade istraživače, prezentacija, Biljana Kosanović

25. 01. Mašinski fakultet u Beogradu (za doktorande), Elektronski izvori informacija u nauci: značaj vrste, dostupnost, procena vrednosti, prezentacija, Biljana Kosanović

24.01. Medicinski fakultet, Beograd: Naučne informacije u Srbiji, Jelena Jaćimović, Tatjana Timotijević (prezentacija)

2013

23.12. Narodna biblioteka Srbije: Predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević

29. 11. Društvo mladih lingvista - Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević (prezentacija)

06. 11. Biblioteka šabačka - Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa, Tatjana Timotijević (prezentacija)

26. 10. 58. Međunarodni sajam knjiga: Da li KoBSON štedi ili puno košta? (prezentacija)

25. 10. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: OA Datasets, Biljana Kosanović (prezentacija)

21-23. 10.
U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
 2. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1800 KB)
 3. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1074 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2200 KB)
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1513 KB)
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 337 KB)

17-23. 08. World Library and Information Congress: 79th IFLA General Conference and Council 17-23 August 2013, Singapore: Who uses library on a New Year’s Eve?, poster prezentacija (Milan Vasiljević)

21. 05. INFORUM 2013: 19th Annual Conference on Professional Information Resources: KoBSON: A good news delivery service, prezentacija (Tatjana Timotijević)

22. 03. Opening Data Services in Social Sciences - International Conference - SERSCIDA: Open Access to scientific information and research concept and policies: Serbia, prezentacija (Biljana Kosanović)

18. 03. Institut društvenih nauka, prezentacija (Biljana Kosanović)

10. 02. Istraživačka stanica "Petnica" - O KoBSON-u..., prezentacija (Tatjana Timotijević)

01. 02. Mašinski fakultet u Beogradu (za doktorande), Elektronski izvori informacija u nauci: značaj vrste, dostupnost, procena vrednosti, prezentacija (Biljana Kosanović)

24. 01. Zajednica biblioteka Univerziteta u Srbiji, 19. skupština - KoBSON ili imamo li razloga da brinemo, prezentacija (Biljana Kosanović)

2012

13. 12. Matematički fakultet u Beogradu: Panel o Creative Commons standardima: Otvoreni standardi u nauci, prezentacija (Biljana Kosanović)

19. 11. Narodna biblioteka Srbije: Predavanje studentima poslediplomskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

14-15 11. Skoplje (Makedonija): "Open education for an open society – let’s share the knowledge!": Open Access National Repository of EU Funded Project : Serbian Experience (Biljana Kosanović) (prezentacija na engleskom, 518 KB)

8. 11. Narodna biblioteka Srbije - Jay Jordan IFLA/OCLC Early Career Development Fellowship Program (Milan Vasiljević)

3. 11. Srpska nacionalna bibliografija: Stručno-naučni skup povodom izlaska iz štampe Srpske bibliografije knjiga 1868-1944. u dvadeset tomova i prvog toma Srpske bibliografije periodike 1768-2005: Naučni radovi istraživača iz Srbije u Web of Science (Biljana Kosanović, Tatjana Timotijević) (prezentacija na srpskom, 530 KB)

26. 10. Bibliotekarsko Društvo Srbije / Narodna biblioteka Srbije: XI Međunarodna naučna konferencija: Otvoren pristup znanju u bibliotekama: DOISerbia – iskorak bibliotekara ka istraživačima i izdavačima (Biljana Kosanović) (PDF na srpskom, 320 KB)

25. 10. Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”: Open Access Week: Pozicija Srbije u evropskim i svetskim izvorima naučnih informacija: Da li smo dovoljno vidljivi? (Biljana Kosanović)

05-07 09. Regional Consultation on "Open Access to Scientific Information and Research: Concept and Policies" Minsk, Belorusijа. Prezentacije: "Open Access to Scientific Information and Research: Concept and Policies - Serbia" (prezentacija) i "DOI Serbia: Seven years of experience with CrossRef in a transition country" (prezentacija), (Biljana Kosanović)

25-27 06. U Narodnoj biblioteci Srbije održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović
 2. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić,
 3. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević,
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović,
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić,
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović,
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Tatjana Timotijević

23. 05. INFORUM2012, Prague - m.KoBSON: A step closer to the new technologies (Tatjana Timotijević, Biljana Kosanović)

18-19 05. 5BOAC: Fifth Belgrade International Open Access Conference 2012 - DOI Serbia: Seven years of experience with CrossRef in a transition country (Biljana Kosanović)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Božidar Ivić)

04-05 05.
I. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia (Biljana Kosanović)

23. 04. Galerija "Petra Dobrovića" - Da li bibliotekari imaju šta da rade kada je sve na e? Imaju i to onoliko (Biljana Kosanović)

26. 01. Zajednica biblioteka Univerziteta u Srbiji, 18. skupština - KoBSON ili ... prezentacija (Biljana Kosanović)

2011

25.11. Medicinski fakultet, Beograd, predavanje specijalizantima, studentima master i doktorskih studija, (Aleksandra Popović i Stela Filipi-Matutinović)

16.11. Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, predavanje doktorantima, (Aleksandra Popović, Sanja Antonić i Dejana Kavaja Stanišić)

08.11. Ekonomski fakultet, Beograd: KoBSON za doktorante, (Tatjana Timotijević)

03.11. Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka, (Biljana Kosanović)

27.10. Kliničko bolnički centar "Bežanijska kosa", (Biljana Kosanović)

25.10. doiSerbia: dosadašnja iskustva, (Biljana Kosanović)

18.10. Proslava povodom 10 godina rada KoBSON-a

 1. Biljana Kosanović, Narodna biblioteka Srbije: KoBSON - 10 godina (PDF na srpskom, 732 KB) (multimedijalni zapis)
 2. Endre Beky, Country Sales Manager for Eastern Europe, Elsevier: Scientific Technical and Medical (STM) journal publishing industry overview (PDF in English, 1190 KB) (multimedijalni zapis)
 3. Coen van der Krogt, Product Sales Manager, Elsevier: Evaluation and Promotion of Research Results (PDF in English, 2 MB) (multimedijalni zapis)
 4. Dr Guillaume Rivalle, Product Specialist, Thomson Reuters: The Thomson Reuters data and its use in Research Evaluation (PDF in English, 3 MB) (multimedijalni zapis)
 5. Thomson Scientific Awards - Čestitamo (PDF in English, 648 KB)

01.06. Državni univerzitet u Novom Pazaru: Naučne informacije za svakoga: šta se sve (ko i kako) može saznati preko KoBSON-a (Biljana Kosanović)

Krajem maja i početkom juna održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke. Termini su: 26. i 27. maj i 3. i 6. juni, Narodna biblioteka Srbije, Beograd.

Program seminara za stipendiste

 1. Naučne informacije i njihova razmena (učesnici, KoBSON, IF, DOI, Google), Biljana Kosanović, (PDF na srpskom, 800 KB)
 2. Knjige i disertacije, Dejana Kavaja-Stanišić, (PDF na srpskom, 1074 KB)
 3. Pretraživanje časopisa i baza podataka, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1800 KB)
 4. Vrednovanje naučnog rada (citatni indeksi), Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 2200 KB)
 5. Srpski citatni indeks, Nikola Stanić, (PDF na srpskom, 509 KB)
 6. Autorska prava, otvoreni pristup informacijama i lična elektronska biblioteka, Stela Filipi-Matutinović, (PDF na srpskom, 1513 KB)
 7. Pristup KoBSONu, licenca, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 337 KB)

Od ove godine svi zaposleni pri Vojnom Univerzitetu imaju pravo na korišćenje KoBSON servisa. Stoga je KoBSON početak godine posvetio edukaciji novih korisnika i njihovih bibliotekara.

28.01. Vojna akademija (za bibliotekare): Naučne informacije za svakoga: šta se sve (ko i kako) može saznati preko KoBSON-a (Biljana Kosanović)

04.02. Vojno-medicinska akademija: Naučne informacije za svakoga: šta se sve (ko i kako) može saznati preko KoBSON-a (Biljana Kosanović)

17.02. Vojno-tehnički institut: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

18.02. Vojna akademija: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

02.03.Tehničko-opitni centar: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

28.02. Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu: Naučne informacije na KoBSON-u - dostupnost i načini pristupa (Tatjana Timotijević)

30.01. Naučno-istraživačka stanica Petnica: Elektronski izvori informacija u nauci - značaj, vrste, dostupnost, procena vrednosti (Biljana Kosanović)

2010

22-23.11. Konferencija "Provocari privind accesul national electronic la literatura stiintifica", Bucuresti (Biljana Kosanović), (PDF na rumunskom, 1,94 MB)

07.10. Da li (i za koga) akademske biblioteke u Srbiji rade noću i vikendom (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 306 KB)

26.05. INFORUM 2010: 16th annual Conference on Professional Information Resources, Prague, May - How Librarian Can Make Bibliographic Record More Useful: Put Together WoS, Scopus and SCIndeks Data, plakat (Tatjana Timotijević, Biljana Kosanović), (plakat, 3,30 MB)

30.04. Naučne informacije za svakoga pa i za kardiologe (šta ima novo na KoBSON-u) (Biljana Kosanović)

30.04. Citatne baze, vrednovanje naučnika i naučnoistraživačkih rezultata, Petnica (Tatjana Timotijević)

19.04. Dostupnost elektronskih servisa u Srbiji (Aleksandra Popović)

Tokom ove godine, osim edukacije doktoranata - stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije, oržaće se i edukacija doktoranata Univeziteta u Beogradu.
Predviđeno je da edukacija traje tri školska časa, sa sledećim temama:
Naučne informacije u Srbiji: dostupnost i pronalaženje (Stela Filipi-Matutinović)
Elektronski servisi i elektronske knjige (Sanja Antonić)
Citatni indeksi i vrednovanje naučnoistraživačkog rada (Aleksandra Popović)
Održane edukacije:

10.03. Šumarski fakultet
13.04. Medicinski fakultet
23.04. Pravoslavni bogoslovski fakultet
27.05. Fakultet za sport i fizičku kulturu
02.06. Filozofski fakultet, Odeljenje: sociologija
20.12. Filozofski fakultet
23.12. Tehnološko-metalurški fakultet

15.02. PrePrint DOI 2009 - DOI za članke u pripremi, Narodna biblioteka Srbije (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 223 KB)

27.01. Prezentacija SciFinder servisa: Sadržaj SciFinder-a, SF WEB analiza, kategorizacija, sortiranje, SF WEB novosti - komentari, tagovi, linkovi, pretraživanje podstruktura i reakcija sa primerima (Veli-Pekka Hyttinen, Regional Marketing Manager, SII for CAS)

2009

22.12. Šta je novo u KoBSONu za hemičare, i gde (i kako) se to može koristiti? (Biljana Kosanović) (PDF na srpskom, 306 KB)

10.12. Zašto je kod KoBSONa stalno nešto novo, kada većina voli staro (na poslu)? (Biljana Kosanović)

04-06 12. Blago KoBSON-a; Festival nauke 2009, Beograd (Adam Sofronijević)

22.09. Naučne informacije za svakoga: šta se sve može saznati preko KoBSON-a (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 962 KB)

24.06. KoBSON (Tatjana Timotijević)

22.06. Biblioteke @ informaciono društvo (Biljana Kosanović)

19.06. Kako informatički podržati odlučivanje o pretplati na kolekcije časopisa: od faktora uticaja, preko faktora upotrebe, do faktora dobiti, članak (Biljana Kosanović, Pero Šipka), (PDF na srpskom, 760 KB)

21.05. Čime se bavimo u KoBSON-u u vreme krize? Unapređujemo uslugu (Sarajevo) (Biljana Kosanović)

19.05. Čime se bavimo u KoBSON-u u vreme krize? Unapređujemo uslugu (Novi Sad) (Biljana Kosanović)

18.05. Čime se bavimo u KoBSON-u u vreme krize? Unapređujemo uslugu (Niš) (Biljana Kosanović)

29.03. Ko koga čita, ko o kome piše - u svetu, prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 962 KB)

2008

10.12. Open Access in Serbia: KoBSON, DOI, SCIndeks (Biljana Kosanović), (PDF in English, 486 KB), (video zapis)

11.11. Edukacija stipendista Ministarstva nauke - predavanja se mogu videti na stranici "Za mlade istraživače"

7-9.10. Prezentacija ProQuest baze podataka (Ewa Klorek, Area Sales Manager, South Eastern Europe)

06.05. Istrazivacka stanica Petnica, prezentacija (Biljana Kosanović)

10.01. How to use e-Library in Serbia, prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF in English, 1,45 MB)

2007

05.09. DOI u Srbiji, Ljubljana, prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 672 KB)

20.-22.09. Principles about searching the literature - Serbian case - 3rd FESCC Symposium for Balkan Region, Belgrade, prezentacija (Biljana Kosanović)

22-24.05. INFORUM 2007: 13th Conference on Professional Information Resources, Prague, May - Correlation of the access to electronic services in Serbia and the presence of Serbian authors in Web of Science, članak, plakat (Filipi-Matutinović Stela, Kosanović Biljana), (PDF in english, 190 KB), (plakat, 170 KB)

09.-10.05. Prezentacija servisa IOP (Yann Amouroux)

03.-04.05. Prezentacija servisa Scopus (Grijzenhout Sandra, predstavnica Elsevier B.V. Publishing-a) (PDF-zip in english, 3,35 MB)

26-27.02. Prezentacija Emerald servisa (Marcin Dembovsky)

2006

26.10. 43. Kancerološka nedelja

 • Značaj indeksnih baza i baza punog teksta u biomedicinskom naučnom informisanju, prezentacija (B. Živković, S. Brkić, M. Vučenović, Z. Đokić, R. Matić), (PDF na srpskom, 648 KB)
 • Google scholar u istrazivačkom radu – Pristup naučnim informacijama iz Srbije, prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 820 KB)
 • Baza podataka SCOPUS kao izvor bibliometrijskih informacija, prezentacija (Stela Filipi-Matutinović, Aleksandra Popović), (PDF na srpskom, 2.496 MB)
 • Uloga bibliotekara informatora u primeni "evidence-based" medicine u svakodnevnoj kliničkoj praksi (OVID baza), prezentacija (Ana Ivković), (PDF na srpskom, 1.6 MB)

12-14.10. SNTPI '06 Sistem naučnih, tehnoloških i poslovnih informacija - stanje i perspektiva

10-12.04. Prezentacija Scopus servisa (PDF in English, 184 KB)

13-15.03. Prezentacija Emerald servisa

2005

17.11. 42. Kancerološka nedelja

 • Savremeni pristup biomedicinskim naučnim informacijama, prezentacija (Silvija Brkić), (PDF na srpskom, 2,25 MB)
 • Medicinske informacije kroz KoBSON, prezentacija (Stela Filipi-Matutinović), (PDF na srpskom, 811 KB)
 • Srpski medicinski citatni indeks - domaći medicinski časopisi na vebu (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 737 KB)

10.11. Seminar o Otvorenom pristupu naučnim informacijama

 • Open Access to Scholarly Communications, prezentacija (Melissa Hagemann, OSI, USA), (PDF in english, 193 KB)
 • Creating symbolic value in Open Access, prezentacija (Jean-Claude Guédon, Université de Montréal, Kanada)
 • Nacionalni citatni indeksi otvorenog pristupa - zašto su tako potrebni zemljama u razvoju (National OACIs: Why developing countries need them so badly), prezentacija (Pero Šipka, Filozofski fakultet, Novi Sad i Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Beograd), (PDF na srpskom, 172 KB)
 • Otvoreni pristup u Srbiji - primeri dobre prakse (Open Access in Serbia: Examples from the ground), prezentacija (Biljana Kosanović, Narodna biblioteka Srbije, Beograd), (PDF na srpskom, 205 KB)
 • Institutional Repositories, Open Access and Research Assessment, prezentacija (Lilian van der Vaart, Holandija)
 • SCIndeks: Srpski citatni indeks (SCIndeks: The Serbian Citation Index), prezentacija (Dejan Pajić, Filozofski fakultet, Novi Sad i Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci, Beograd), (PDF na srpskom, 797 KB)
 • Citation Services for Institutional Repositories: Citebase Search, prezentacija (Tim Brody, University of Southampton, Velika Britanija), (PDF in english, 964 KB)
 • Zajedničko pretraživanje dostupnih OA repozitorija u KoBSON-u, prezentacija (Federating search of available OA repositories through KoBSON service) (Nikola Stojanović, Narodna biblioteka Srbije, Beograd), (PDF na srpskom, 1,41 MB)
 • Institucionalni repozitorijum Naučnog instituta za veterinarstvo, Novi Sad, iz perspektive bibliotekara (Institutional Repository of Veterinary Institute, Novi Sad, Serbia, from Librarian Perspective), prezentacija (Vera Prokić, Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad), (PDF na srpskom, 608 KB)
 • Sezameee, otvori se (Open Sesame), prezentacija (Zoran Perišić, Matematički institut SANU, Beograd)

28.06. Prezentacija servisa OVID

16.06. Prezentacija DOI

16.05. Osnovi bibliotečke informatike

05.04. Prezentacija Scopus servisa

2004

09.11. Prezentacija ProQuest baze podataka

04.03. Prezentacija izdavača Sweets

2003

27.11. Prezentacija Kluwer baze podataka

24.11. Otvoreni pristup naučnim arhivama

28.10. User training for ProQuest

19.06. Dostupne naučne informacije u elektronskom obliku u oblasti Hemije, (Biljana Kosanović)

22.05. Dostupne naučne informacije u elektronskom obliku u oblasti medicine, (Biljana Kosanović)

03.04. Naučne informacije u poljoprivredi, (Biljana Kosanović)

25.03. User training for Science Direct

28.02. KoBSON and eIFL

22.02. Do we use electornic resources in Serbia?, prezentacija (Biljana Kosanović)

2002

01.11. Hochschule fuer Angewandte Wissenschaften

 • Hochschule fuer Angewandte Wissenschaften, Hamburg, Nemačka (Ute Krauss-Leichert), (PDF in german, 782 KB)

28.10. Razvoj biblioteka u Velikoj Britaniji (MiddleSex Univerzitet u Londonu)

30.09. LINK

 • LINK-Elektronski servis za pristup Springerovim časopisima, prezentacija (Sabine Wolf), (PDF in english, 1,32 MB)

27.09. Z39.50 and other standards and protocols

26.09. Skupština bibliotekara

 • Koordinirana nabavka inostranih naučnih informacija u Srbiji za 2000.god., prezentacija (Biljana Kosanović), (PDF na srpskom, 103 KB)
 • Elektronski izvori informacija za humanističke nauke, prezentacija (Dragana Besara), (PDF na srpskom, 705 KB)
 • DATA STATUS, prezentacija (Predrag Đurković), (PDF na srpskom, 516 KB)
 • Biblioteke za život - Demokratija, različitost, isporuka, prezentacija (Nebojša Kovačević), (PDF na srpskom, 253 KB)
 • Elektronska međubibliotečka pozajmica, prezentacija (Aleksandra Pavlović), (PDF in german, 509 KB)
 • Korišćenje elektronskih izvora informacija u okviru sistema COBISS.SI, prezentacija (Bojan Oštir), (PDF na srpskom, 418 KB)

02.06. eIFL - Electronic Informations For Libraries