Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

20 godina DOAJ-a

Drugo predavanje

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je osnovan 12. maja 2003. godine, godinu dana nakon prve nordijske konferencije o naučnoj komunikaciji, a na osnovu Inicijative za otvoreni pristup pokrenute u Budimpešti 2001. godine. Tada je DOAJ okupio 300 naslova časopisa sa misijom da poveća vidljivost, pristupačnost, korišćenje i uticaj kvalitetnih, recenziranih naučnih časopisa otvorenog pristupa na globalnom nivou, bez obzira na disciplinu, geografiju ili jezik. Danas, 20 godina kasnije, DOAJ obuhvata preko 19 hiljada naslova časopisa.

Tim povodom organizuju tri predavanja koja će se održati do kraja godine. Prvo predavanje je održano 15. juna (snimak vebinara dostupan je na KoBSON stranici Predavanja), a drugo predavanje je zakazano za ponedeljak, 28. septembar, u 15 časova na Zoom-u. Predavanje je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane za otvoreni pristup. Tema predavanja je „Globalno“, gde će govornici iz celog sveta govoriti o globalnim izazovima, mogućnostima i uspesima otvorenog pristupa.

Detaljne informacije o temi predavanja, kao i link za registraciju (koja je obavezna) dostupni su na zvaničnoj stranici DOAJ-a

(objavljeno 21.09.2023.)

Web of Science vebinar posvećen novim indeksima

ProQuest Dissertations i Theses Citation Index

U okviru Web of Science (WoS) Core Collection su od prošlog meseca dostupna dva nova indeksa: ProQuest Dissertations i Theses Citation Index. Tim povodom je za 27. septembar 2023. godine u 14.00 časova po lokalnom vremenu zakazan vebinar "Introducing the New ProQuest Dissertations & Theses Citation Index in the Web of Science", gde će svi zainteresovani moći da čuju povoljnosti ove nove integracije. Trenutno je dostupno preko 5 miliona zapisa disertacija, od kojih je preko 3 miliona zapisa direktno povezano sa punim tekstovima disertacija.

Detaljne informacije o vebinaru, kao i link za registraciju (koja je obavezna) dostupni su na zvaničnoj stranici izdavača.

(objavljeno 18.09.2023.)

Standardi za institucionalno naučno izdavaštvo u otvorenom pristupu

 U okviru projekta DIAMAS radi se na definisanju standarda, smernica i dobre prakse u institucionalnom naučnom izdavaštvu u otvorenom pristupu, koje će biti objedinjene u dokumentu Extensible Quality Standard for Institutional Publishing (EQSIP). Nedavno je objavljena prva verzija tog dokumenta, koja će tokom narednih meseci biti predstavljena izdavačima, a njihove će sugestije biti uzete u obzir kada se bude radilo na konačnoj verziji dokumenta.

Ako se bavite naučnim izdavaštvom,  pozivamo vas da pročitate dokument i da u formularu na dnu strane date svoje sugestije. Napišite šta vam se dopada, a šta vam se čini nedostižnim. Šta  biste dodali? Koja vrsta pomoći i podrške vam je neophodna da biste ispunili takve zahteve (ako budu usvojeni)?

(objavljeno 06.09.2023.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2022.

Clarivate Analytics je na svojoj stranici objavio i korekcije impakt faktora za 2022. Postavljena je lista časopisa koja će se ažurirati dva puta nedeljno. Nakon zaključivanja obrade podataka i publikovanja konačnih lista na stranici izdavača, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici (odeljak Data Updates u okviru June 28, 2022) mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 27.07.2023.)

Impakt faktori za naše časopise u 2022. godini

Naslov IF
Acta Veterinaria - Beograd
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
Archives of Biological Sciences
Botanica Serbica
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
Computer Science and Information Systems
Facta Universitatis-Series Mechanical Engineering
Filomat
Genetika Title Suppr.
Hemijska industrija
Int Journal of Electrochemical Science
Journal of Medical Biochemistry
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B
Journal of the Serbian Chemical Society
MATCH-Comm Math Comp Chemistry
Nuclear Technology and Radiation Protection
Panoeconomicus
Processing and Application of Ceramics
Psihologija
Science of Sintering
Serbian Astronomical Journal
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Thermal Science
Vojnosanitetski pregled

Naši časopisi na ESCI.

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 26.07.2023.)

Impakt faktor časopisa za 2022. godinu

Podaci o impakt faktoru (IF) časopisa za 2022. godinu su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Novine ove godine su da se IF sada prikazuje sa jednom decimalom (u odnosu na dosadašnje tri) i da su časopisi sa AHCI i ESCI lista prvi put dobili IF, ali bez ranga (zvanično obaveštenje na JCR sajtu).

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Clarivate Analytics -> Title Suppressions.

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili ISSN:

Lista časopisa

ili je promenjen naslov. Uputstvo kako pogledati koji su časopisi promenili naslov nalazi se na sajtu izdavača.

(objavljeno 26.07.2023.)

Portal za urednike naučnih časopisa - Open Access Journals Toolkit

Na inicijativu Directory of Open Access Journals (DOAJ) i Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA) u junu je pokrenut nov portal pod nazivom "Open Access Journals Toolkit". Cilj pokretanja portala je pružanje pomoći i podrška izdavačima i urednicima naučnih časopisa u otvorenom pristupu, ali isto tako podrška i autorima, recenzentima, istraživačima i bibliotekarima kroz alate potrebne da se razume niz regionalnih inicijativa i da se prevaziđu izdavački napori.

Teme na portalu su organizovane prema sledećim sekcijama:

  • Osnivanje časopisa
  • Vođenje časopisa
  • Indeksiranje
  • Osoblje
  • Politike
  • Infrastruktura

Svaka tema ima niz podtema koje detaljno opisuju problematiku i daju praktična rešenja.

Odgovore na pitanja kako da izgradite i održavate profil svog časopisa pronađite na portalu koji se nalazi na sledećem linku.

(objavljeno 21.07.2023.)

Besplatno publikovanje radova u OA časopisima izdavača IWA Publishing

Međunarodni konzorcijum EIFL (Electronic Information for Libraries), čiji smo član, potpisao je sporazum sa izdavačkom kućom IWA Publishing koji sada omogućava istraživačima iz Srbije besplatno objavljivanje rada u Gold Open Access časopisima ovog izdavača (ukupno 15 časopisa, od toga 11 imaju IF). Sporazum važi do kraja 2026. godine. Sistem automatski prepoznaje autore iz Srbije na osnovu navedene afilijacije i nije potrebno uputiti nikakav dodatni zahtev nakon što je rad prihvaćen za objavu.

Lista časopisa se nalazi na sledećem linku.
Detaljnije informacije možete pronaći na stranici EIFL-a.

(objavljeno 14.03.2023.)

Kolekcija EBSCO OpenDissertations

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo korisnike da je posredstvom EBSCO servisa dostupna kolekcija EBSCO OpenDissertations.

OpenDissertations je baza podataka otvorenog pristupa, napravljena da pomogne istraživačima u pronalaženju istorijskih i savremenih doktorskih disertacija, od početka 20. veka do danas. Stvorena je uz podršku H.W. Wilson fondacije, Kongregacijske biblioteke i arhiva u Bostonu, i trenutno ima evidenciju za više od 1.4 miliona elektronskih disertacija sa više od 320 univerziteta širom sveta. Ova baza podataka će nastaviti da raste kroz redovna ažuriranja i nova partnerstva sa institucijama.

Detaljnije informacije o pretrazi i link ka kolekciji dostupni su na KoBSON stranici Strane doktorske disertacije.

.

(objavljeno 18.01.2023.)

Problem slanja imejlova na yahoo, hotmail i gmail domene

Zbog čestih napada na imejl server Narodne biblioteke Srbije izvestan broj imejl servera nas je stavio na "blok" liste. Usled toga, naši imejlovi upućeni korisnicima sa navedenim nalozima, bivaju isporučeni u "Spam" foldere. Stoga preporučujemo svima koji su nam uputili imejlove sa navedenih domena da provere svoje Spam/Junk foldere u imejl sandučićima i ukoliko je naš imejl tamo otišao treba ga označiti kao "not spam".

Izvinjavamo se zbog nastalog tehničkog problema i dok se saniranje problema ne realizuje unapred vam se zahvaljujemo na razumevanju.

(objavljeno 26.02.2021.)

Sigurnosna zaštita

Poštovani korisnici,
Povodom učestalih prijava korisnika ukazujemo vam na mogućnost pojave sledeće situacije:
Ukoliko vam je na računaru instalirana neka vrsta sertifikata za autentifikaciju (elektronski potpis i sl.), moguće je da vam se, prilikom dolaska na KoBSON stranicu, prikaže poruka kao na slici dole. U tom slučaju potrebno je da odaberete opciju "Cancel" kako biste nesmetano pristupili KoBSON stranici.

(objavljeno 26.03.2019.)

Neophodna podešavanja

Usled povećanog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu na našem sajtu obaveštavamo korisnike da je problem nastao usled unapređenja portala inostranih izdavača na sigurniju verziju. Za prevazilaženje ovog problema neophodno je obrisati keš i istoriju iz memorije Internet pregledača kako bi se nesmetano pristupalo KoBSON servisima.
uputstvo za Mozilla Firefox
uputstvo za Google Chrome

(objavljeno 24.04.2018.)