Predavanja

2021

2021

25.10. Web of Science online vebinar:

 • Web of Science Journal Evaluation and Selection Criteria, Mireia Guradingo, Head of Editorial Outreach (PDF na engleskom, 1397 KB)
 • Web of Science Journal Evaluation and Selection Process, Mireia Guradingo, Head of Editorial Outreach; Dragan Marinković, urednik Facta Universitatis -Series Mechanical Engineering Series; Massimiliano Carloni, Country Account Manager; Enikő Tóth Szász, Regional Solutions Consultant; Tatjana Timotijević, Načelnica Odeljenja za za naučne informacije u Narodnoj Srbije; Bojan Marinković, predstavnik beogradske kancelarije kompanije Clarivate Clarivate (PDF na engleskom, 1935 KB)

snimak vebinara na engleskom

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

20.10-21.10. EIFL Virtual General Assembly (GA): diskusija u okviru dve sesije:

 • Session one: COVID-19 Impact and Q&A with EIFL Programme Managers
 • Session two: Equitable opportunities for publishing in open access

Najava događaja na zvaničnoj EIFL stranici.

12.10. Chemical Abstracts Service online predavanje: SciFinder-n complete adoption - the newest SciFinder platform, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (video snimak predavanja na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

05-06.10. Putem Zoom platforme održani su jednodnevni edukativni seminari o korišćenju KoBSON servisa namenjeni ovogodišnjim stipendistima Ministarstva nauke.

Program seminara za stipendiste

 1. Sistem naučnih komunikacija: Promene koje donosi informaciono društvo; ko su učesnici sistema; kako su se biblioteke prilagodile – o konzorcijumu; detaljni pregled KoBSON stranice, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1215 KB)

 2. Praktično pretraživanje literature u skladu sa potrebama doktoranata: Pretraga časopisa po naslovu; baze prema disciplinama; agregatori; korišćenje alerta; objedinjena pretraga - Google  Scholar, EBSCO Discovery Service, Katarina Perić, (PDF na srpskom, 8199 KB)

 3. Knjige i teze: Štampane publikacije (Virtuelna biblioteka Srbije, Evropska biblioteka, Google Book); međubibliotečka pozajmica, EBSCO e-knjige, elektronske teze; uslovi korišćenja teza u papirnom obliku, digitalni repozitorijumi, otvoreni on-line kursevi i otvoreno obrazovanje, Dejana Kavaja Stanišić, (PDF na srpskom, 7655 KB)

 4. Vrednovanje naučnog rada: Bibliometrijski indikatori (Impact factor  i H-index); altmetrijski indikatori; ResearchGate -  društvena mreža za istraživače; kategorizacija domaćih i inostranih časopisa;  citatni indeksi Thomson ISIJournal Citation Reports onlajn; predatorski časopisi; kidnapovani časopisi; EndNote – referens menadžer za automatsko  pravljenje bibliografije; drugi citatni indeksi (Scopus, Google Schoolar); Srpski citatni indeks, Aleksandra Popović, (PDF na srpskom, 5713 KB)

 5. Otvoreni pristup i autorska prava: Pokret za otvoreni pristup informacijama – Open Access (OA), osnovni principi, Green i Gold Road; digitalni repozitorijumi (institucionalni i tematski) u otvorenom pristupu; portali DOAJ, DOAR, ROAR; autorska prava i njihova zaštita u doba interneta, Creative Commons; nekomercijalni citatni menadžeri – Zotero i Mendeley, Dragana Stolić, (PDF na srpskom, 2101 KB)

 6. Etika u nauci: Etički principi i kodeksi; kršenje etičkih principa i zloupotrebe; borba protiv neetičkog ponašanja; otvorena nauka i naučni integritet, Milica Ševkušić, (PDF na srpskom, 2075 KB)

 7. Načini pristupa KoBSON-u: Pristup iz akademskih biblioteka; udaljeni pristup, šta se sme a šta ne; kako doći do KoBSON sajta, Tatjana Timotijević, (PDF na srpskom, 1456 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Aleksandra Kužet, Katarina Perić, Boris Đenadić)

Slike možete pogledati na našoj fejsbuk stranici.

09-11.09. Leskovac, Stručni skup BIBLIONET, Biblioteka od kuće: izazovi i mogućnosti organizacije bibliotečkih usluga tokom pandemije: Prezentacija rada "KoBSON u doba korone", Katarina Perić, Tatjana Timotijević i Boris Đenadić  (PDF na srpskom, 2104 KB)

16.06. Chemical Abstracts Service online predavanje: SciFinder-n, the newest solution in the SciFinder family, Tetiana Khristova, Account Consultant Eastern Europe & South Caucasus region (snimak predavanja na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

02.06. Zoom radionica: Zoom bina je tvoja! Usavršavanje veštine online prezentovanja kroz vežbu, Anja Dekanski, asistent na Fakultetu za prirodno-matematičke nauke i inženjerstvo na Univerzitetu Mastriht u Holandiji (snimak radionice na srpskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić)

26.05. Zoom predavanje: Norme akademskog pisanja ili kako izložiti svoje argumente sa stilom, Anja Dekanski, asistent na Fakultetu za prirodno-matematičke nauke i inženjerstvo na Univerzitetu Mastriht u Holandiji, i dr Aleksandar Dekanski, Centar za elektrohemiju Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) (snimak predvanja na srpskom, PDF na srpskom, 1650KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić)

19.05. Zoom predavanje: Kako da bolje (online) prezentujete: saveti iz teorije i prakse, Anja Dekanski, asistent na Fakultetu za prirodno-matematičke nauke i inženjerstvo na Univerzitetu Mastriht u Holandiji (snimak predavanja na srpskom, PDF na srpskom, 3963 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić, Boris Đenadić)

28.04. Online Elsevier webinar: Ethics in scientific communication, Katarzyna Gaca-Zając, Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

21.04. Online Elsevier webinar: Peer-review process: not a mystery! Katarzyna Gaca-Zając, Senior Customer Consultant for Central and Eastern Europe (snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

07.04. Online Web of Science webinar: Author Profiles - all you should know, Josef Jilek, Solution Consultant (uskoro snimak vebinara na engleskom)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

30.03. Online Web of Science webinar: Select the best available journal for your manuscript – Serbia, Josef Jilek, Solution Consultant (snimak vebinara na engleskom, PDF na engleskom, 1744 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

15.03. Online Web of Science webinar: An Update on the new Web of Science, Josef Jilek, Solution Consultant (snimak vebinara na engleskomPDF na engleskom, 3218 KB)

(Organizacija: Tatjana Timotijević, Katarina Perić)

03.03. Zoom predavanje za Arheološki institut: KoBSON - pretraživanje naučnih časopisa, knjiga i indeksnih baza, Katarina Perić, Odeljenje za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije (PDF na srpskom, 9899 KB)