CC licenciranje

Creative Commons - sajt preko kojeg je moguće pretraživanje svih radova koji su zaštićeni Creative Commons licencom i slobodno dostupni preko interneta – trenutno postoji preko 18 miliona publikacija.
Postupak besplatnog licenciranja sadržaja Creative Commons licencom

Creative Commons Serbia

Licence

Pre licenciranja

Najčešća pitanja – FAQ

Nacionalne CC licence su, po svim pravilima međunarodnopravne CC procedure, međunarodno priznate 2007. godine, kada su zvanično postale sastavni deo sistema CC licenciranja. Na ovaj način, obezbeđeno je važenje nacionalnih licenci u celom svetu, a autorima i nosiocima prava iz Srbije, omogućeno besplatno licenciranje dela pod odgovarajućim unapred izabranim uslovima.