Vrednovanje

Priča o IF

Kako se računa impakt faktor

Brojna vrednost impakt faktora dobija se tako što se broj citata za dve poslednje godine podeli brojem objavljenih radova u te dve godine.

Primer: Časopis American Economic Review je u svim radovima iz referisanih časopisa u WoS objavljenim 2006. godine bio citiran 5913 puta. Od tog broja 584 puta su citirani radovi koji su objavljeni u 2005, a 2186 puta oni radovi koji su objavljeni 2004. godine. Taj časopis je u 2005-oj objavio 148 radova, a u 2004-oj godini 193 rada. Tada se njegov faktor uticaja računa na sledeći način: (584 + 2186)/(148 + 193)=8.12 Znači, impakt faktor časopisa American Economic Review za 2006. godinu je 8.12. Ovako izračunat faktor uticaja eliminiše razlike koje su mogle da nastanu kao posledica veće periodičnosti (više brojeva godišnje) ili dužinom izlaženja časopisa.

IF je tema diskusije i u međunarodnoj naučnoj zajednici, pa to neki vide i ovako (ovo je šala).

Petogodišni (5-year) Impakt faktor


Krajem 2009. godine u Journal Citation Report-u objavljen je petogodišni IF za 2007 i 2008. godinu. On se izračunava na isti način kao i dvogodišnji, s tim što se uzima opseg od poslednjih pet (umesto dve) godine. Ukoliko se npr. želi izračunati IF za 2008 godinu, potreban je ukupan broj radova objavljenih u 2007, 2006, 2005, 2004 i 2003 godini, kao i broj citata u radovima 2008. godine. Detaljnije

Kada se objavljuje impakt faktor

IF se objavljuju u Journal Citation Reports-u juna meseca svake godine za prethodnu. Izračunavanja se obavljaju na osnovu stanja u sve tri citane baze (SCIe(xpanded), SSCI, AHCI) na prvi dan marta.

Časopis, u najvećem broju slučajeva, dobija IF nakon dve godine referisanja u WoS-u. To znači da ako je referisanje časopisa počelo u 2008. godini, on će dobiti IF za 2010, a koji će biti objavljen juna 2011.

Journal Citation Reports

Impakt faktori se objavljuju u Journal Citation Reports-u (JCR), i to u junu mesecu za prethodnu godinu. JCR izlazi u dve sekcije: JCR Science Edition i JCR Social Science Edition, a koje se delimično preklapaju. Svi časopisi su podeljeni u 229 naučnih oblasti (nazivi oblasti su dostupni preko KoBSON servisa EleCas), a svaki naslov može pripadati u nekoliko naučnih oblasti. No, iako je časopis razvrstan u više naučnih oblasti njegov impakt faktor je isti.

Veličine dve sekcije JCR se menjaju tokom godina, kako je to prikazano u tabeli:

broj časopisa/godina

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

JCR Science Edition

 8.539  8.659 8.778 8.879 8.996 9.052 9.280 9.500 9.566 9.626 9.498

JCR Social Science Edition

 3.080  3.154 3.212 3.241 3.304 3.369 3.436 3.533 3.562 3.550 3.557

različitih

11.017 11.194 11.365 11.487 11.665 11.763 12.029 12.339 12.414 12.466 12.349

Na KoBSON stranicama dostupni su i IF za obe sekcije od 1997. godine.

Ranije godine (pre 1997.) unete su iz papirnih izdanja, a koje su nam obezbedili naši korisnici. Ukoliko posedujete kompletne liste časopisa sa IF molimo da nam se javite. Spremni smo da ih uneseno na isti način, i time učinimo dostupne svima. Nedostaju nam:

JCR Science Edition: 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996

JCR Social Science Edition: 1983, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996

Impakt faktor časopisa je danas veoma raširen kriterijum za izbor časopisa u bibliotekama, kao i za izbor u kom časopisu objaviti rad.

Šta o IF misli njegov tvorac Eugene Garfield, možete pročitati u članku: The Agony and the Ecstasy: The History and Meaning of the Journal Impact Factor.

U okviru video materijala Journal Citaton Reports: Impact Factor dati su neki korisni saveti vezani za poređenje časopisa iz određenih oblasti po njihovim impakt faktorima (IF).

Detaljnije informacije nudi zanimljiv vebinar na temu "Measuring Journal Impact" organizovan od strane izdavača Thomson Reuters.

Analizirajući citirane reference JCR meri uticaj istraživanja i časopisa u okviru određene oblasti. U radu JCR: Beyond the Journal Impact Factor prikazana je tabela svih indikatora u okviru JCR-a, kao i njihove vrednosti.

Korišćenje nove platforme Journal Citation Reports-a

Nakon izmene platforme Journal Citation Reports-a (JCR) početkom 2016. godine došlo je do izmena u načinu pristupa. Naime, za pristup JCR platformi potrebno je izvršiti besplatnu registraciju na Web of Science (WoS) portalu. U nastavku se nalazi kratko uputstvo za korišćenje JCR-a preko nove platforme.