Načini pristupa

Kome je KoBSON dostupan


KoBSON portal dostupan je bez ikakve nadoknade i autentifikacije svima sa akademskog IP domena u Srbiji. Neophodno je u internet browser-u podesiti proxy server odgovarajućeg univerziteta.

Od 2004. godine korisnicima je omogućen i udaljeni pristup ("od kuće", posredstvom komercijalnog provajdera) i to pod istim uslovima kao i iz IP prostora akademske mreže. Praćenje korišćenosti KoBSONa ukazuje da oko 30% naših korisnika koristi informacione izvore izvan uobičajenog radnog vremena (noću, vikendom, praznikom). U ovom režimu do danas imamo registrovanih preko 20 000 istraživača iz Srbije.

Pristup sa akademskog IP domena


Sadržaji KoBSON-a dostupni su svim istraživačima koji rade u akademskim i naučnim institucijama povezanih na Akademsku mrežu Srbije / AMRES. Adrese proxy servera na univerzitetima u Srbiji su:

Univerzitet u Beogradu proxy.amres.ac.rs 147.91.1.41-147.91.1.43
Univerzitet u Novom Sadu proxy.uns.ac.rs 147.91.173.31-147.91.173.34
Univerzitet u Kragujevcu proxy.kg.ac.rs 147.91.209.112-147.91.209.113
Univerzitet u Nišu proxy.junis.ni.ac.rs 160.99.1.9

 

Podešavanje Microsoft Edge-a

Odabrati Settings and more (u gornjem desnom uglu tri tačke) -> Settings -> System and performance -> Open your computer s proxy settings -> Proxy -> Manual proxy setup -> markirati polje Use a proxy server i u polje adresa upisati jednu gore od navedenih IP adresa. U polje predviđeno za port upisati 8080.

Podešavanje Mozilla-e

Odabrati Tools (ili u gornjem desnom uglu tri linije) -> Options -> General -> Network proxy -> Settings -> markirati polje Manual proxy configuration i u polju HTTP Proxy upisati jednu od gore od navedenih IP adresa. U polje predviđeno za port upisati 8080.

Podešavanje Google Chrome-a


Odabrati Customize and control Google Chrome (u gornjem desnom uglu tri tačke) -> Settings -> Advanced settings...-> System -> Open proxy settings -> LAN Settings -> markirati polje Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections) i u polje adresa upisati jednu gore od navedenih IP adresa. U polje predviđeno za port upisati 8080.

Uputstvo za novije operativne sisteme.

Pristup od "kuće"

Kompletan pristup KoBSON servisu moguć je i preko komercijalnih provajdera (ADSL, kablovski, dial-up i sl.). Jedini dopunski zahtev sastoji se u tome da korisnik potpiše licencu kojom se obavezuje da će se pridržavati pravila korišćenja. Pravo na ličnu licencu imaju svi stalno zaposleni u akademskim i naučnim institucijama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i stipendisti Ministarstva nauke. Dobijanje licence je besplatno.

Popunjena i potpisana Licenca, predaje se Odeljenju za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije ili bibliotekaru institucije u kojoj je istraživač zaposlen. Kako se prilikom podnošenja zahteva za pristup KoBSON servisima ne zahteva nikakva potvrda o zaposlenju, bibliotekar je taj koji garantuje da je korisnik zaista zaposlen u određenoj instituciji. Bibliotekar će zahtev proslediti nama putem e-maila, i nalog će biti otvoren istog dana. Istovremeno će korisniku biti upućen i e-mail sa podacima o dodeljenom korisničkom imenu i lozinki, kao i kratko uputstvo za korišćenje servisa. Nakon toga, prijavljivanje možete obaviti izborom opcije Udaljeni pristup u desnom gornjem uglu ekrana.

Sigurnosna zaštita

Većina izdavača je u toku 2016. i 2017. godine prešla na nove "https" platforme. Usled velikog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu, savetujemo vas da pratite uputstva sa PDF-a. Kako biste pristupili svim pretplaćenim sadržajima, neophodno je prihvatiti navedena podešavanja koja se u najvećem broju slučajeva javljaju prilikom pristupa servisima Scopus i Springer.