Kobson

IP: 3.239.109.55, N/A

Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

SciFinder-n вебинари

Прошле године је обезбеђена нова SciFinder-n платформа и тим поводом одржана је кратка обука за све заинтересоване кориснике од стране издавача Chemical Abstracts Service (CAS).

Уколико још нисте били у могућности да искористите повољности нове платформе или желите додатну обуку упућујемо вас на низ вебинара који ће се одржати у наредном периоду, исто у организацији CAS-a.

Такође препоручујемо да погледате и корисне видео материјале већ одржаних вебинара и брошуре са кратким појашњењима нове платформе:

 • SciFinder-n brochure (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2 (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2_retrosynthesis (PDF),
 • SciFinder-n brochure_2_Quick_Reference_Guide (PDF),

као и да испробате нови сервис било посредством наше Брзе странице --> Индексне базе --> SciFinder-n, било преко менија Сервиси --> Индексне базе --> SciFinder-n.

(објављено 19.01.2021.)

Категоризација домаћих научних часописа за 2020. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је објавило категоризацију домаћих научних часописа за 2020. годину.
Листе категоризација домаћих научних часописа за период од 2009. до 2020. године можете погледати и на КоБСОН страници Категоризација домаћих часописа

(објављено 21.12.2020.)

Још један часопис из Србије реферисан у бази Scopus

Домаћи часопис Економски хоризонти ISSN 1450-863X почео је да се реферише у бази Scopus издавача Elsevier.

Уредништву честитамо, као и ауторима који објављују радове у наведеном часопису.

(објављено 21.12.2020.)

Корекција Импакт фактора за 2019.

Clarivate Analyitcs је извршио и публиковао исправке и допуне у својој бази Journal Citation Reports (JCR).

База ЕлеЧас је ажурирана са новим вредностима Импакт Фактора (ИФ) и позицијама часописа.

Наслови часописа који су добили импакт фактор за 2019. годину у новембру 2020. године, а били су изостављени из JCR-а објављеног у јулу 2020.

Вредност ИФ часописа који излазе у Србији остала је непромењена.

(објављено 23.11.2020.)

Бесплатно публиковање радова у ОА часописима издавача SAGE Publications

Међународни конзорцијум EIFL (Electronic Information for Libraries), чији смо члан, обновио је уговор са издавачком кућом SAGE Publications који сада омогућава истраживачима из Србије бесплатно објављивање рада у Gold Open Access часописима овог издавача (осим у часопису The Journal of International Medical Research). Споразум важи до краја 2022. године. Систем аутоматски препознаје ауторе из Србије на основу наведене афилијације и није потребно упутити никакав додатни захтев након што је рад прихваћен за објаву.

Листа часописа се налази на следећем линку.
Детаљније информације можете пронаћи на страници EIFL-а и издавача SAGE Publications.

(објављено 10.11.2020.)

Домаћи часопис Facta Universitatis - Series: Mechanical Engineering реферисан у WoS-у

Од протекле недеље још један домаћи часопис Facta Universitatis - Series: Mechanical Engineering ISSN 0354-2025 почео је да се реферише у бази Web of Science (WoS) издавача Clarivate Analytics у оквиру колекције Science Citation Index Expanded (SCIe).

Уредништву честитамо, као и ауторима који објављују радове у наведеном часопису.

(објављено 09.11.2020.)

Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Brill

Међународни конзорцијум EIFL (Electronic Information for Libraries), чији смо члан, је потписао споразум са издавачком кућом Brill који омогућава истраживачима из Србије попуст у износу од 50% на трошкове објављивања рада (APC) у 314 часописа овог издавача. Споразум важи до краја 2023. године. Систем аутоматски препознаје ауторе из Србије на основу наведене афилијације и није потребно упутити никакав додатни захтев након што је рад прихваћен за објаву.

Листа часописа се налази на следећем линку.
На страници eIFL-а доступне су детаљније информације у вези са публиковањем рада.

(објављено 21.10.2020.)

Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача World Scientific Publishing

Међународни конзорцијум EIFL (Electronic Information for Libraries), чији смо члан, је потписао споразум са издавачком кућом World Scientific Publishing који омогућава истраживачима из Србије попуст у износу од 50% на трошкове објављивања рада (APC) у 111 часописа овог издавача (110 hybrid OA и један Gold OA). Споразум важи до краја 2022. године и важно је да аутори, након што је њихов рад прихваћен, напомену да испуњавају услов за попуст. За све неодумице и помоћ могу се обратити на следећу мејл адресу: openaccess@wspc.com.

Листа часописа се налази на следећем линку.
На страници eIFL-а доступне су детаљније информације у вези са публиковањем рада.

(објављено 13.10.2020.)

Попуст на трошкове публиковања радова у ОА часописима издавача Elsevier

Издавачка кућа Elsevier истраживачима из Србије омогућава попуст у износу од 50% на трошкове објављивања рада (APC) у Gold Open Access часописима. Услов је да сви аутори долазе из земаља које имају право на програм Research4Life. Уколико аутори испуњавају овај критеријум није потребан никакав додатни захтев, јер ће их систем аутоматски препознати и попуст ће бити урачунат.

Листа часописа се налази на следећем линку.
Детаљније информације доступне су на страници Elsevier-а.

(објављено 16.09.2020.)

Бесплатно публиковања радова у ОА часописима издавача Royal Society Publishing

Међународни конзорцијум EIFL (Electronic Information for Libraries), чији смо члан, је потписао споразум са издавачком кућом Royal Society Publishing који омогућава истраживачима из Србије бесплатно објављивањe рада у отвореном приступу у часописима овог издавача. Споразум важи до краја 2023. године и односи се на, за сада, два часописа овог издавача који су у режиму отвореног приступа.

Листа часописа се налази на следећем линку.
На страници eIFL-а доступне су детаљније информације у вези са бесплатним публиковањем рада.

(објављено 14.09.2020.)

Обезбеђено бесплатно/са попустом публиковање у ОА часописима за истраживаче из Србије

Обавештавамо вас да је за истраживаче из Србије обезбеђено бесплатно/са попустом публиковање у ОА часописима код следећих издавача научних информација:

(објављено 11.09.2020.)

Због нестанка струје онемогућен приступ КоБСОН садржајима

Обавештавамо кориснике да због планираних радова на трафо станици, у недељу, 23. августа, од 09 до 13 часова, сервери Народне библиотеке Србије неће функционисати. Самим тим, приступ КоБСОН порталу биће онемогућен.

Унапред се захваљујемо на стрпљењу и разумевању.

(објављено 20.08.2020.)

Објављене корекције импакт фактора за 2019.

Clarivate Analytics је на својој страници објавио корекције импакт фактора за 2019. Постављена је листа часописа која ће се ажурирати два пута недељно. Након закључивања обраде података и публиковања коначних листа на страници издавача, у Journal Citation Reports-u (JCR), ми ћемо ажурирати податке у ЕлеЧас-у.

Подаци публиковани на овој страници (одељак 2019 Data Update у оквиру June 29, 2020) могу се сматрати званичним JCR подацима.

(објављено 13.07.2020.)

Импакт фактори за наше часописе у 2019. години

Наслов 2016 2017 2018 2019
Acta Veterinaria - Beograd Title Suppr. 0.604 0.656 0.693
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.762 0.887  0.967 1.500
Archives of Biological Sciences 0.352 0.648  0.554 0.719
Botanica Serbica       0.460
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.664 0.944 0.806 0.720
Computer Science and Information Systems 0.837 0.613 0.620 0.927
Filomat 0.695 0.635 0.789 0.848
Genetika 0.351 0.392 0.459 0.403
Hemijska industrija 0.459 0.591 0.566 0.407
Int Journal of Electrochemical Science 1.469 1.369 1.284 1.573
Journal of Medical Biochemistry 1.148 1.378 2.000 Title Suppr.
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.804 1.400 0.859 1.134
Journal of the Serbian Chemical Society 0.822 0.797 0.828 1.097
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 3.139 2.580 2.126 1.949
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.620 0.429 0.614 1.057
Panoeconomicus 0.444 0.438 0.594 0.508
Processing and Application of Ceramics 1.070 1.152 0.976 0.968
Psihologija 0.333 0.396 0.545 0.333
Publications de l Institut Mathematique-Beograd ESCI ESCI ESCI ESCI
Science of Sintering 0.736 0.667 0.885 1.172
Serbian Astronomical Journal 0.529 0.840 0.833 0.565
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.253 0.300 0.299 0.142
Thermal Science 1.093 1.431 1.541 1.574
Vojnosanitetski pregled 0.367 0.405 0.272 0.152

 

Више о Journal Citation Report-у и импакт фактору.

(објављено 01.07.2020.)

Подршка издавача и бесплатан приступ садржајима услед COVID-19 вируса

Услед пандемије изазване COVID-19 вирусом велики број издавача је пружио подршку корисницима отварањем приступа садржајима. Велики број радова односи се на најновије информације и истраживања поводом COVID-19.

На следећем линку се налази PDF са свим доступним садржајима.

(објављено 13.05.2020.)

Израда извештаја о цитираности аутора

Обавештавамо све заинтересоване кориснике да Универзитетска библиотека Светозар Марковић и Библиотека Матице српске и у ванредним околностима редовно обрађују све захтеве корисника и израђују извештаје о цитираности аутора.
Детаљније информације и контакт подаци колега могу се видети на нашој страници Цитираност аутора.

(објављено 12.05.2020.)

Рад истраживача из Србије поводом COVID-19 вируса

Са великим задовољством желимо да информишемо научно-истраживачку заједницу о раду поводом COVID-19 вируса. Рад је прихваћен за штампу у Војнотехничком гласнику (ISSN 0042-8469), биће објављен у свесци број 2 и ускоро видљив и на страници часописа.
У раду је примењен метод француског математичара из 1837. године о броју заражених и у целости га можете прочитати на неком од следећа два линка: линк 1 и линк 2

Препоручујемо и:

 • занимљиви видео професора Том Бритона, који је у марту објавила Vetenskapens Hus,
 • Пушкинову песму из 1827. године, коју је написао налазећи се у карантину због колере.

(објављено 15.04.2020.)

COVID-19 – подаци и истраживања

Како бисмо разумели ризике које са собом носи пандемија COVID-19, важан, ако не и најважнији фактор су информације које добијамо. Оне морају бити поуздане, прецизне, а извори веродостојни и лако проверљиви. Центар за промоцију науке (ЦПН) на својој веб страници доноси обимну базу података и истраживања које је прикупила и систематизовала научна онлајн публикација Our World in Data

Комплетан чланак о текућој пандемији можете прочитати на званичној страници ЦПН-а - elementarium.cpn.rs.

(објављено 10.04.2020.)

Сигурносна заштита

Поштовани корисници,
Поводом учесталих пријава корисника указујемо вам на могућност појаве следеће ситуације:
Уколико вам је на рачунару инсталирана нека врста сертификата за аутентификацију (електронски потпис и сл.), могуће је да вам се, приликом доласка на КоБСОН страницу, прикаже порука као на слици доле. У том случају потребно је да одаберете опцију "Cancel" како бисте несметано приступили КоБСОН страници.

(објављено 26.03.2019.)

Обавештење о променама у подешавању АМРЕС proxy сервиса

Обавештавамо кориснике proxy сервера Универзитета у Београду да ће, услед пуштања у рад нове генерације proxy уређаја, од 1. марта 2019. године сервери са IP адресама 147.91.1.44 и 147.91.1.45 бити деактивирани. Молимо кориснике да у својим интернет претраживачима подесе неке од постојећих IP адреса (147.91.1.41-147.91.1.43) како би имали неометан приступ КоБСОН сервисима. Упутство за подешавање proxy сервера можете пронаћи на страници Начини приступа, а детаљније информације у вези са овим променама можете пронаћи на страницама АМРЕС-а.

(објављено 01.03.2019.)

Обавештење уредништва часописа Психологија

Часопис Психологија обавештава јавност да су непозната лица регистровала веб сајт који се лажно представља као сајт часописа Психологија. Ова лица такође шаљу мејлове научницима широм света лажно се представљајући као уредник часописа проф. др Владимир Хедрих и заменик уредника проф. др Вања Ковић (на сајту наведени као Vladimir Hadrih и Vanja Kowić), обећавајући брзо публиковање радова у замену за новац. На свом сајту користе ISSN број часописа Психологија, копије архиве часописа (које свако може да преузме, јер су Open Access) и копирали су велике делове садржаја сајта Психологије.

Редакција часописа Психологија, као и Друштво психолога Србије предузимају све расположиве законске мере да се овај сајт затвори и такве активности обуставе. Међутим, док се то не деси молимо све да имају у виду следеће чињенице:

 • Једина веб страница часописа Психологија је она на сајту Друштва психолога Србије - http://dps.org.rs/psihologija-journal, којој се може приступити и укуцавањем домена часописа – www.psihologijajournal.org.rs. Међутим страница истог имена без ".rs" не припада нама! Архиве објављених бројева су хостоване на doiSerbia, на Сциндексу, али и на више других сервиса који су сами преузели радове. Радови у Психологији се објављују под Creative Commons лиценцом, што значи да су слободни за преузимање и преношење. Чињеница да се на сајту налазе радови објављени у Психологији не указује да се ради о сајту часописа Психологија.
 • Психологија не тражи новац за објављивање радова, нити било шта наплаћује у вези објављивања рада у Психологији.
 • Психологија излази на 3 месеца, а не месечно.
 • Радови поднети за објављивање у Психологији пролазе вишестепену рецензентску процедуру, која траје колико траје. Мејлови у којима се обећава објављивање рада у року од 2 недеље су лажни.
 • Коначно - радови се у Психологију подносе искључиво преко онлајн уређивачког система Аssistant - http://aseestant.ceon.rs/index.php/psi/login, никако слањем на било коју имејл адресу.

Главни и одговорни уредник часописа Психологија
проф. др Владимир Хедрих

(објављено 29.01.2019.)

Неопходна подешавања

Услед повећаног броја мејлова везаних за сигурносну заштиту на нашем сајту обавештавамо кориснике да је проблем настао услед унапређења портала иностраних издавача на сигурнију верзију. За превазилажење овог проблема неопходно је обрисати кеш и исторују из меморије Интернет прегледача како би се несметано приступало КоБСОН сервисима.
упутство за Mozilla Firefox
упутство за Google Chrome

(објављено 24.04.2018.)